Przyjęcie Pakietu Katowickiego w sobotę 15 grudnia 2018 r. na zakończenie COP24 [fr]

Państwa będące stronami Konferencji Klimatycznej, która odbywała się w Katowicach między 3 a 15 grudnia 2018 r., przyjęły zestaw reguł, które umożliwią realizowanie Paryskiego Porozumienia Klimatycznego z 2015 r. Powaga sytuacji klimatycznej, na którą wskazują zarówno niedawny raport IPCC (o ociepleniu do 1,5 °), jak i liczne wystąpienia ekspertów, wymaga pilnych odpowiedzi: Pakiet Katowicki wskazuje wiele z nich.

JPEG - 228.1 kb
Zakończenie COP 24. Pośrodku zdjęcia Michał kurtyka, Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnik ds. Prezydencji COP 24

Reguły te dotyczą procedur umożliwiających ewidencjonowanie i pełną jawność emisji gazów cieplarnianych, co sprzyjać będzie także mierzeniu efektów wykonywania zobowiązań o redukcji emisji w odniesieniu do podjętych przez każde państwo zobowiązań (NDC), jak i składania raportów, które pozwolą na dostarczanie co pięć lat ogólnoświatowego zestawienia tych danych. Zasady mające ustalić mechanizmy rynkowe umożliwione przez takie ewidencjonowanie będą omawiane podczas COP25 w celu przyjęcia ich wersji obowiązującej.

Dojdą jeszcze zobowiązania finansowe, które staną się bardziej przewidywalne, a także udoskonalone sprawozdawczość i szacowanie potrzeb. Prócz zamiaru osiągnięcia docelowo 100 miliardów dolarów rocznych wpływów do Zielonego Funduszu, omówione mają być także kolejne ambitne cele po 2020 roku.

JPEG - 209 kb
Brune Poirson, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przemiany Ekologicznej i Solidarnej podczas COP 24 w Katowicach

Szczyt Klimatyczny COP24 był nie tylko sukcesem merytorycznym, polegającym na wypracowaniu zestawu reguł umożliwiających bezzwłoczne wdrożenie Paryskiego Porozumienia Klimatycznego, ale też sukcesem politycznym, bo utrzymał podejście multilateralne, tak niezbędne w zwalczaniu zmian klimatu. Udało się zapobiec ryzyku podziału na kraje północy i południa, dzięki czemu osiągnięto powszechne poparcie dla przyjętych reguł działania. W negocjacjach na szczeblu ministerialnym Unia Europejska odegrała kluczową rolę zarówno u boku Chin, jak i Kanady.

JPEG - 42.5 kb
Laurent Fabius, były przewodniczący COP 21 podczas COP 24 w Katowicach

Około trzydziestu państw (w tym Francja), a także Komisja Europejska, zainicjowały przyjęcie Deklaracji ustalającej bardziej ambitne zamierzenia. W Katowicach powstała „koalicja w działaniach” z udziałem państw, samorządów lokalnych, przedsiębiorstw (w tym francuskich banków i towarzystw ubezpieczeniowych) oraz stowarzyszeń z całego świata, która podniesie jeszcze poprzeczkę dla działań koniecznych w walce ze zmianami klimatu.

JPEG - 185.2 kb
Francuska ekipa podczas COP 24 w Katowicach

Francja zaangażowała się w pełni podczas tych negocjacji (we współpracy z innymi państwami europejskimi): francuska ambasador odpowiedzialna za negocjacje w sprawie zmian klimatu Brigitte Collet przewodniczyła grupie ekspertów, która pracowała nad docelowym zestawem reguł przez cały czas trwania Konferencji. Prócz francuskich parlamentarzystów (w tym przewodniczących komisji do spraw zrównoważonego rozwoju obu izb francuskiego parlamentu) oraz licznych osobistości, które również uczestniczyły w tym wydarzeniu (Laurent Fabius, Laurence Tubiana i prezesi firm francuskich), minister transformacji ekologicznej i solidarnej François de Rugy uczestniczył w Szczycie Liderów na rozpoczęcie Konferencji (3 grudnia), a w rozmowach wysokiego szczebla ministerialnego (11 grudnia) głos Francji reprezentowała Sekretarz Stanu Brune Poirson.

opublikowano 18/01/2019

Haut de page