COP24 - Memorandum Katowickie: wspólny apel naukowców, intelektualistów i duchownych do bezzwłocznego podjęcia działań na rzecz klimatu [fr]

10 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy wziął udział w sympozjum "Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society", (Troska o Klimat i Pomyślna Przyszłość Społeczeństw), które zostało zorganizowane wspólnie przez Polską Akademię Nauk, Pontificia Academia Scientiarum (Papieską Akademię Nauk) i Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS – francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych) w ramach 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Obrady sympozjum rozpoczął prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk, po którym głos zabrali prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego, Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce, Stéphanie Thiébault, dyrektor Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska CNRS i biskup Marcelo Sanchez Sorondo, kanclerz Papieskiej Akademii Nauk.

W gronie wybitnych prelegentów znaleźli się m.in.: Patricia Espinosa, Sekretarz Wykonawczy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Hans Joachim Schellnhuber, członek Papieskiej Akademii Nauk i emerytowany dyrektor Instytutu Badań Skutków Zmian Klimatu w Poczdamie, Valérie Masson Delmotte, współprzewodnicząca międzyrządowego zespołu ds. zmian klimatu, Mario Molina, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Nicholas Stern, profesor London School of Economics i prezes Grantham Research Institute, Laurence Tubiana, prezes, dyrektor generalny Europejskiej Fundacji na rzecz klimatu, prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, biskup Heinrich Bedford-Strohm, przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, Bruno-Marie Duffe, szef watykańskiej delegacji na COP24 i John Chryssavgis, doradca ds. środowiska Patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I.

Na zakończenie całodziennych obrad naukowcy, intelektualiści i przywódcy duchowi wezwali wspólnie do bezzwłocznego podjęcia działań na rzecz klimatu i złożyli podpisy pod Memorandum Katowickim.

PDF - 63.6 kb
Tekst Memorandum Katowickiego (po angielsku)
(PDF - 63.6 kb)

opublikowano 17/01/2019

Haut de page