Cele i zadania współpracy uniwersyteckiej i naukowej [fr]

Więcej informacji na: institutfrancais.pl

Promowanie i rozwój wymiany naukowej między Francją i Polską

Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce mają za zadanie wspierać i zachęcać do rozwoju współpracy naukowej między Francją i Polską, realizowanej w ramach dwustronnych i wielostronnych porozumień lub na poziomie europejskim (program H2020, JPI, ERC etc.). Ambasada i Instytut prowadzą wiele programów, które skierowane są do francuskich i polskich zespołów badawczych zainteresowanych zainicjowaniem współpracy.

Promowanie wiedzy oraz naukowego i technologicznego know-how Francji

Ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce, we współpracy z polskimi i francuskimi instytutami badawczymi organizują szereg wydarzeń o wspólnej tematyce dot. badań naukowych i technologicznych, które adresowane są (w zależności od rodzaju wydarzenia) do szerokiej publiczności i środowisk naukowych.

Monitoring i kartografia naukowa i technologiczna

Wydział ma również za zadanie utworzenie kartografii głównych aktorów z sektora badań i rozwoju w Polsce oraz prowadzenie monitoringu znaczących osiągnięć naukowych i technologicznych we Francji i w Polsce. Opis systemu polskiego zawarty jest w dokumencie, który można uzyskać po skierowaniu indywidualnego zapytania do attaché ds. współpracy naukowej i uniwersyteckiej. Biuletyn monitorujący wydarzenia naukowe i technologiczne w Polsce publikowany jest każdego miesiąca i skierowany jest do naukowców, konsultantów i osób prywatnych.

Nasz zespół :

 • Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej
  Jean-luc SCHNEIDER
  e-mail: jean-luc.schneider[at]diplomatie.gouv.fr
 • Koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej, zastepca Attaché
  Emeline QUINTIN
  e-mail: emeline.quintin[at]diplomatie.gouv.fr
 • Koordynator ds. współpracy uniwersyteckiej
  Elise POSPIESZNY
  e-mail: elise.pospieszny[at]diplomatie.gouv.fr
 • Koordynator Campus France w Warszawie
  Eliza ŁUCZYŃSKA
  e-mail: eliza.luczynska[at]institutfrancais.pl
 • Koordynator Campus France w Krakówie
  Michał Zięba
  e-mail: cracovie[at]campusfrance.org

opublikowano 06/09/2021

Haut de page