PreCOP w Krakowie w dniach 22-24 października 2018 [fr]

PreCOP, spotkanie przygotowujące konferencję Cop 24 zostało poprzedzone opublikowaniem raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wzywającego do podjęcia szybkich działań i raportu Międzynarodowej Agencji Energetyki (IEA) na temat wzrostu emisji CO₂. Przedstawiciele 35 państw spotkali się, by przygotować prace nad wprowadzeniem w życie Porozumienia Paryskiego (Rule book) w sposób transparentny i sprawiedliwy. Dialog Talanoa będzie nadal prowadzony, podczas spotkań na wysokim szczeblu, aby dokonać oceny postępów w realizacji celów Porozumienia Paryskiego. Wszyscy obecni uznali, że czas nagli i że istnieje potrzeba znalezienia skutecznych rozwiązań podczas COP 24.

JPEG

Inaugurację PreCOP uświetniły wystąpienia Przewodniczących COP23 (Frank Bainimarama Fidji), COP 21 (Paryż, Laurent Fabius), COP 20 (Lima, Manuel Pulgar Vidal) i COP 19 (Polska, Marcin Korolec).

JPEG

Wzięły w nim udział także przedsiębiorstwa, co pozwoliło na wymianę poglądów na temat energii (magazynowanie energii z odnawialnych źródeł, efektywność energetyczna, elektro-mobilność (wszystkie formy mobilności niskoemisyjnej) i miast (instrumenty podatkowe i zachęty ekologiczne kierowane do producentów i konsumentów). Ministrowie Finansów przyznali w Indonezji (Szczyt Banku Światowego i MFW), że zrównoważony rozwój może wygenerować dla międzynarodowej społeczności biznesowej nowe możliwości o wartości 26 000 mld USD.

Wprowadzenie w życie Porozumienia Paryskiego będzie obejmowało przejrzyste działania w celu zapewnienia przystosowania do skutków zmian klimatycznych i ambitnego planu ograniczenia emisji a także wsparcia w postaci znacznych środków dla krajów rozwijających się (współpraca technologiczna, zwiększanie wiedzy specjalistycznej i zasobów finansowych).

Dialog Talanoa został uznany za styl otwartych rozmów, wywodzący się z regionu Pacyfiku, sprzyjający budowaniu zaufania i zwiększaniu ambicji poszczególnych krajów ; przedstawiciele wyrazili zainteresowanie kontynuowaniem tego dialogu po COP24.

Przy okazji posiedzeń, Pani Brune Poirson, Sekretarz Stanu spotkała się w formacie dwustronnym z Przewodniczącym COP 24 Michałem Kurtyką, swoim chińskim odpowiednikiem Xie Zhenhua oraz z przewodniczącym grupy krajów najsłabiej rozwiniętych Gebru Jember.

JPEG - 181.1 kb
Ambasador Francji Pierre Lévy, Komisarz europejski ds. Klimatu i Energii Miguel Arias Cañete, Sekretarz Stanu przy ministrze Ekologii Brune Poirson et minister hiszpańska ds. Ekologii Teresa Ribera Rodriguez.

Odbyła także rozmowę z hiszpańską minister ds. transformacji ekologicznej Teresą Ribera Rodriguez i europejskim komisarzem ds. klimatu i energii Miguelem Arias Cañete.

JPEG - 222.3 kb
Spotkanie Sekretarz Stanu przy ministrze Brune Poirson z pełnomocnikiem ds. prezydencji COP 24 Michałem Kurtyką

opublikowano 13/11/2018

Haut de page