Prezentacja konsulatu

 • Rola Konsulatu

  « Konsulat » warszawski jest w rzeczywistości Sekcją konsularną lub kancelarią konsularną Ambasady.
  Ambasador jest więc szefem społeczności francuskiej zamieszkałej w warszawskim (...)

  lire la suite

 • Ekipa konsulatu

  Pan Ludovic ROUSSEAU
  _ Konsul, szef kancelarii
  _ Asystentka-tłumacz
  _ Tél : +48 22 529 30 51
  Laura MAZEL
  _ Zastępca konsula + sprawy socjalne, adopcja, słuzba wojskowa
  _ Tel : +48 22 529 30 55
  _ (...)

  lire la suite

 • Dni wolne od pracy

  lire la suite

 • Okregi konsularne i konsulaty honorowe

  Polska podzielona jest na dwa okregi konsularne: Warszawa (Wydzial konsularny ambasady) i Krakow (Konsulat Generalny).
  Do warszawskiego okregu konsularnego naleza wojewodztwa: mazowieckie, lodzkie, wielkopolskie, (...)

  lire la suite

 • Godziny przyjęć w dziale konsularnym w Warszawie (tymczasowe)

  W związku z pandemią koronawirusa ambasada będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9h30-13h00.
  W przypadku bardzo pilnych spraw prosimy dzwonić na dyżurny numer konsulatu w Warszawie : 662 01 68 84 lub (...)

  lire la suite

Haut de page