Eco-Miasto na COP24 [fr]

Projekt Eco-Miasto gościł 5 grudnia 2018 r. w Pawilonie Francuskim na COP24. Od roku 2013, Ambasada Francji organizuje, we współpracy z partnerami, konkurs popularyzujący ideę zrównoważonego rozwoju miast w 5 kategoriach: gospodarka wodna i jakość powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, zieleń miejska i zrównoważona mobilność. Eco-Miasto jest również programem edukacyjnym, który zachęca dzieci i młodzież do innowacyjności i kreatywności proponując konkurs dla szkół. Jest to także konferencja przygotowywana we współpracy z UNEP/Grid-Warszawa. Podczas konferencji odbywa się również wręczenie nagród za innowacje z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Zorganizowana w tym roku w Polsce, w Katowicach, międzynarodowa konferencja w sprawie klimatu #COP24, stanowiła także okazję do przedstawienia kilku dobrych praktyk nagrodzonych w konkursie #ecomiasto. Po zwiedzeniu polskiego pawilonu, ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy i polski wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zainaugurowali panel dyskusyjny na temat jakości powietrza, nawiązujący do niedawnego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej i stref niskoemisyjnych finansowanych przez francuską Agencję Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii (ADEME).

JPEG - 187.8 kb
Panel dyskusyjny Eco-Miasto na temat jakości powietrza zorganizowany 5 grudnia 2018 r. we Francuskim Pawilonie na COP24 w Katowicach.

Zbigniew Kamiński, szef grupy ekspertów przy Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyjaśnił w jaki sposób NFOŚiGW wspiera miasta w ich wysiłkach zmierzających do poprawy jakości powietrza. Maria Andrzejewska, dyrektor UNEP/Grid-Warszawa, podkreśliła istotną rolę zbieranych danych w zarządzaniu jakością powietrza. Lublin, miasto będące tegorocznym laureatem konkursu Eco-Miasto w dwóch kategoriach, reprezentował Krzysztof Stanowski, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Przedstawił ostatnie dokonania i priorytety: udział obywateli, budżet ekologiczny, miejskie rowery, zoptymalizowany transport miejski, działający w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych. Katarzyna Kacpura, zastępca dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, przybliżyła ostatnie działania zrealizowane przez stolicę. Na koniec Thierry Deschaux, prezes spółki Dalkia w Polsce, wyjaśnił, jakie korzyści dla firm płyną ze współpracy z samorządami miast przy realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

JPEG - 227.2 kb
Od lewej: Katarzyna Kacpura, Zbigniew Kamiński, Sławomir Mazurek, Pierre Lévy, Maria Andrzejewska, Amandine Sabourin, Krzysztof Stanowski i Thierry Deschaux. Panel dyskusyjny Eco-Miasto na COP24.

W roku 2018, konkurs Eco-Miasto został przygotowany przy wsparciu ze strony przedsiębiorstw Dalkia Energy i Tiru, Saur Polska, Saint-Gobain, Ceetrus i Renault. Konferencję Eco-Miasto zorganizowano we współpracy z UNEP/Grid-Warszawa, przy wsparciu NFOŚiGW. Program edukacyjny był koordynowany przez Fundację Lafarge.

opublikowano 10/01/2019

Haut de page