Działy

 • Kancelaria dyplomatyczna

  Kancelaria dyplomatyczna stanowi przedstawicielstwo francuskiego rządu wobec polskich władz.
  Koordynuje pracę wszystkich działów Ambasady (działu handlowego, kulturalnego, naukowego, społecznego, itd.)
  Mathieu CARMONA (...)

  lire la suite

 • Dział konsularny

  Rola działu konsularnego
  Tel. +48 22.529.30.00
  Fax: +48 22.529.30.04
  Schemat organizacyjny działu
  Ludovic ROUSSEAU
  _ Konsul, szef kancelarii
  _ Tel : +48 (22) 529 30 50
  Laura MAZEL
  _ Zastępca wicekonsula (...)

  lire la suite

 • Konsulat Generalny Republiki Francuskiej i Instytut Francuski w Krakowie

  lire la suite

 • Dział ds. prasy i komunikacji

  Zadania działu prasowego Ambasady Francji w Polsce :
  - śledzenie i analizowanie informacji podawanych przez polskie media na rzecz władz francuskich
  - udzielanie pomocy dziennikarzom polskim w uzyskiwaniu (...)

  lire la suite

 • Dział ds. współpracy kulturalnej

  Dział Kulturalny, którym kieruje pan Georges Diener, radca kulturalny i ds. współpracy, zajmuje się promowaniem wymiany i współpracy pomiędzy Polską i Francją w sferach kulturalnej, językowej, edukacyjnej, technicznej, (...)

  lire la suite

 • Regionalny wydział ekonomiczny

  Zadaniem działu ekonomicznego Ambasady Francji w Warszawie, który swą działalnością obejmuje 7 krajów z Europy Środkowej i krajów bałtyckich, jest: - analizowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej krajów należących do jego (...)

  lire la suite

 • BUSINESS FRANCE w Polsce

  Agencja BUSINESS FRANCE w Polsce jest do Państwa usług, gdy chodzi o Państwa plany przedsięwzięć rynkowych, w szczególności w zakresie wspierania eksportu do Polski.
  BUSINESS FRANCE, jako francuska agencja na rzecz (...)

  lire la suite

 • Attaché Obrony

  Attaché Obrony przy Ambasadzie Francji w Polsce jest Doradcą Ambasadora w kwestiach obronności, jest również stałym przedstawicielem w Polsce Ministerstwa Obrony RF.
  Rolą misji wojskowej jest zapoznawanie z polityką (...)

  lire la suite

 • Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej (DCI)

  1/ Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej DCI
  Wspólna struktura policji i żandarmerii narodowej – Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej (D.C.I.) – została utworzona 1 września 2010. Skupia ona policjantów i żandarmów, którzy (...)

  lire la suite

 • Wydział ds. nuklearnych

  Dział Energetyki jądrowej
  _ Misja Radcy ds. Energetyki jądrowej obejmująca Polskę, Węgry, Czechy oraz Słowację
  Radca ds. energetyki jądrowej bierze aktywny udział definiowaniu międzynarodowej polityki nuklearnej Francji (...)

  lire la suite

Haut de page