BUSINESS FRANCE w Polsce [fr]

Agencja BUSINESS FRANCE w Polsce jest do Państwa usług, gdy chodzi o Państwa plany przedsięwzięć rynkowych, w szczególności w zakresie wspierania eksportu do Polski.

PNG

BUSINESS FRANCE, jako francuska agencja na rzecz międzynarodowego rozwoju przedsiębiorstw, posiada teraz własną sieć współpracowników z różnych kręgów kulturowych na całym świecie, działających na rzecz wspierania MŚP w zakresie eksportu.

Do ich zadań należy:

- sprzyjanie odkrywaniu nowych rynków i rozpoznawaniu możliwości rozwoju gospodarczego
- wskazywanie firmom, które zamierzają rozwijać działalność na rynkach zagranicznych, odpowiednich rozmówców, zdolnych pomóc im w wyborze kierunku działania i usług, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.

Tel: (recepcja) + 48 22 529 30 00
Fax: + 48 22 529 31 02

Strona internetowa: www.ubifrance.fr
Strona internetowa (w budowie) : www.businessfrance.fr

Kontakt:

Laurence de Touchet

Dyrektorka na Polskę

BUSINESS FRANCE w Polsce

ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa

varsovie@ubifrance.fr

opublikowano 23/09/2019

Haut de page