Attaché Obrony [fr]

Attaché Obrony przy Ambasadzie Francji w Polsce jest Doradcą Ambasadora w kwestiach obronności, jest również stałym przedstawicielem w Polsce Ministerstwa Obrony RF.

Rolą misji wojskowej jest zapoznawanie z polityką obronną Francji i przyczynianie się do jej realizacji, zrozumienie polityki obronnnej Polski i doskonała znajomość jej sił zbrojnych, rozwijanie stosunków dwustronnych w zakresie współpracy wojskowej (wizyty okrętów i samolotów, przedstawicieli władz i ekspertów, wymiana stażystów, ćwiczenia).

Schemat organizacyjny działu

Attaché Obrony
Tel : +48 (22) 529 31 50

Z-cy Attaché Obrony
Tel : +48 (22) 529 31 56

Inżynier uzbrojenia
Z-ca Attaché Obrony
Tél : +48 (22) 529 31 53

Asystent Attaché Obrony
Tel : +48 (22) 529 31 52

Asystentka/ tłumacz
Tel : +48 (22) 529 31 57

opublikowano 07/12/2016

Haut de page