Attaché Obrony [fr]

Attaché Obrony przy Ambasadzie Francji w Polsce jest Doradcą Ambasadora w kwestiach obronności, jest również stałym przedstawicielem w Polsce Ministerstwa Obrony RF.

Rolą misji wojskowej jest zapoznawanie z polityką obronną Francji i przyczynianie się do jej realizacji, zrozumienie polityki obronnnej Polski i doskonała znajomość jej sił zbrojnych, rozwijanie stosunków dwustronnych w zakresie współpracy wojskowej (wizyty okrętów i samolotów, przedstawicieli władz i ekspertów, wymiana stażystów, ćwiczenia).

Adres:
MISJA WOJSKOWA
AMBASADA FRANCJI W POLSCE
ul. Piękna 1
00-477

opublikowano 26/11/2020

Haut de page