Dział ds. współpracy kulturalnej [fr]

Dział Kulturalny, którym kieruje pan Stanislas PIERRET, radca kulturalny i ds. współpracy, zajmuje się promowaniem wymiany i współpracy pomiędzy Polską i Francją w sferach kulturalnej, językowej, edukacyjnej, technicznej, uniwersyteckiej i naukowej.

Pod nadzorem ambasadora Francji w Polsce, radca, wspólnie z sekretarzem generalnym, określa główne kierunki działań i sporządza roczny budżet, w porozumieniu z attachés, w ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dział Kulturalny koordynuje działalność zespołu składającego się z dwóch Instytutów Francuskich (w Warszawie i Krakowie) i ośmiu ośrodków Alliance Française.

Schemat organizacyjny działu

Stanislas PIERRET
Radca kulturalny i ds. współpracy i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce

Sébastien Durrmeyer
Attaché ds. współpracy, zastępca Radcy kulturalnego i ds. współpracy
Tel. +48 22 529 30 90

Yoann Thériaud
Zastępca Attaché ds. współpracy, specjalista ds. współpracy technicznej
Tel. +48 22 529 30 82

Marta Zawadka
Asystentka działu kulturalnego
Tel. + 48 22 529 30 76

Linda Marchetti
Zastępca Dyrektora Instytutu Francuskiego, Attachée kulturalna
Tel. +48 22 505 98 15

Myriam Fauré
Sekretarz generalny
Tel. +48 22 529 30 74

Danuta Szewczyk
Asystentka / Księgowa
Tel. +48 22 529 30 75

François Olivier Giroud
Księgowy
Tel. +48 22 505 98 38

Anna Walas
Koordynator ds. kultury
Tel. +48 22 505 98 73

Beata Kowalska
Koordynator ds. kultury i komunikacji
Tel. +48 22 505 98 31

Barbara Klupa
Specjalista ds. komunikacji
- Tel. +48 22 505 98 10

Xavier Wasson
Attaché ds. współpracy edukacyjnej
Tel. + 48 22 505 98 86

Roselyne Marty
Attachée ds. współpracy językowej
Tel. +48 22 505 98 87

Anna Leszczynska-Wojno
Asystentka dziale edukacyjno-językowego
Tel. +48 22 505 98 87

Monika Obrębalska
Dyrektor ds. kursów
Tel. +48 22 505 98 52

Anne-Christine Szczepańska
Asystentka ds. kursów dla przedsiębiorstw
Tel. +42 22 505 98 45

Sébastien Reymond
Attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej
Tel. +48 22 529 30 79

Antonin Borgnon
Odpowiedzialny za stypendia, zastępca attaché ds. nauki i technologii
Tel. +48 22 529 30 95

Cyrielle Dufrenne
Zastępca attaché ds. współpracy uniwersyteckiej
Tel : 22 529 30 83

Francis Chabrat
Zastępca attaché ds. współpracy uniwersyteckiej
Tel. +48 22 529 30 81

Eliza Łuczyńska
Campus France Polska
Tel. +48 22 505 98 11

Instytut Francuski w Krakowie

Frédéric de Touchet
Zastępca Dyrektora Instytutu w Krakowie/ Konsul generalny Francji
Tel. +48 12 424 53 10

Michaël Magne
Sekretarz generalny i dyrektor ds. kursów
Tel. +48 12 424 53 50

Alliance Française

Grégoire Brault
Dyrektor Alliance Française w Łodzi/ Przedstawiciel Alliance Française w Polsce
Tel. +48 42 633 22 38; +48 571 293 301

Karl Zangerle
Alliance Française Katowice
Tel. +48 12 424 53 50

Ośrodek Kultury Francuskiej UW

Nicolas Maslowski
Dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej UW
Tel. +48 22 826 77 91

opublikowano 15/12/2016

Haut de page