Dział ds. współpracy kulturalnej [fr]

Dział Kulturalny, którym kieruje pan Georges Diener, radca kulturalny i ds. współpracy, zajmuje się promowaniem wymiany i współpracy pomiędzy Polską i Francją w sferach kulturalnej, językowej, edukacyjnej, technicznej, uniwersyteckiej i naukowej.

Pod nadzorem ambasadora Francji w Polsce, radca, wspólnie z sekretarzem generalnym, określa główne kierunki działań i sporządza roczny budżet, w porozumieniu z attachés, w ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dział Kulturalny koordynuje działalność zespołu składającego się z dwóch Instytutów Francuskich (w Warszawie i Krakowie) i ośmiu ośrodków Alliance Française.

Schemat organizacyjny działu

Georges Diener
Radca ds. współpracy kulturalnej i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce

Nathalie Kubicek
zastępca Radcy ds. współpracy kulturalnej
Tel. +48 22 529 30 90

Chloé Rodellas
Koordynator ds. współpracy
Tel. +48 22 529 30 82

Marta Zawadka
Asystentka w dziale ds. współpracy kulturalnej
Tel. + 48 22 529 30 76

Pascale Just
Zastępca Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce, Attachée kulturalna
Tel. +48 22 505 98 15

Magdalena Pacholczyk
Aystentka attachée kulturalnej
Tel. +48 22 505 98 03

Jérémy Royer
Sekretarz generalny
Tel. +48 22 529 30 74

Anna Tomaszewska
zastępca Sekretarza generalnego
Tel. +48 22 505 98 42

Marzena Dabrowska
Asystentka Sekretarz generalnej
Tel. +48 22 505 98 09

Vincent Tastet
Księgowy
Tel. +48 22 505 98 38

Anna Walas
Koordynator ds. kultury
Tel. +48 22 505 98 73

Beata Kowalska
Ekspert - koordynator ds. projektów kulturalnych
Tel. +48 22 505 98 31

Magdalena Krzemińska
Asystent ds. współpracy z partnerami
Tel. + 48 225 059 803

_ Barbara Klupa
Koordynator ds. komunikacji
- Tel. +48 22 505 98 10

Fabienne Ricordel
Attachée ds. współpracy edukacyjnej
Tel. + 48 22 529 30 74

Sylvie Maury
Attachée ds. współpracy językowej
Tel. +48 22 505 98 87

Anna Leszczyńska-Wojno
Asystentka ds. projektów edukacyjnych
Tel. +48 22 505 98 87

Monika Obrębalska
Kierownik administracyjny działu ds. kursów
Tel. +48 22 505 98 52

Anne-Christine Szczepańska
Asystentka ds. kursów dla przedsiębiorstw
Tel. +42 22 505 98 45

Christophe Paoli
Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej
Tel. +48 22 529 30 79

Joanna Jachimczuk-Lora
Zastępca Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej
Tel : 22 529 30 83

Elisa Pospieszny
Koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej, odpowiedzialny za stypendia rządu francuskiego
Tel. +48 22 529 30 95

Eliza Łuczyńska
Campus France Polska
Tel. +48 22 505 98 11

Instytut Francuski w Krakowie

Anne Schmidt-Riou
Zastępca Dyrektora Instytutu w Krakowie/ Konsul generalna Francji
Tel. +48 12 424 53 11/ 13

Michaël Magne
Sekretarz generalny i dyrektor ds. kursów
Tel. +48 12 424 53 50

Michał Zięba
Campus France Pologne w Krakowie
Tel. +48 12 424 53 52

Alliance Française

Aurélien Mas
Dyrektor Alliance Française w Łodzi/ Przedstawiciel Alliance Française w Polsce
Tel. +48 42 633 22 38; +48 571 293 301

Stéphane Jolivet
Alliance Française Katowice
Tel. +48 12 424 53 50

Ośrodek Kultury Francuskiej UW

Nicolas Maslowski
Dyrektor
Tel. +48 22 826 77 91

opublikowano 26/11/2020

Haut de page