Wydział ds. nuklearnych

Dział Energetyki jądrowej
Misja Radcy ds. Energetyki jądrowej obejmująca Polskę, Węgry, Czechy oraz Słowację

Radca ds. energetyki jądrowej bierze aktywny udział definiowaniu międzynarodowej polityki nuklearnej Francji oraz czuwa nad polityką nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Ponadto, Radca służy wsparciem dla przemysłu jądrowego na arenie międzynarodowej.

Radca, razem z Ambasadami ww krajów, śledzi wydarzenia w dziedzinie energetyki jądrowej w krajach regionu i nawiązuje dwustronną współpracę w tej dziedzinie.

Jako reprezentant Komisariatu ds. Energii Jądrowej i Alternatywnej, Radca nawiązuje współpracę dwustronną na wszytkich polach działalności badawczej Komisariatu.

Tel : +48 22 529 31 88

Kontakt :

Wydział ds. nuklearnych
Ambasada Francji w Polsce
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

Dernière modification : 26/11/2020

Haut de page