Wyjazd do Francji w towarzystwie zwierzęcia domowego [fr]

Osobom, które planują przewieźć na teren Francji zwierzę domowe, Ambasada Francji pragnie przypomnieć kilka zasad, których należy obowiązkowo przestrzegać:

1. Zwierzę powinno posiadać paszport europejski, winno również mieć tatuaż albo wszczepiony czip elektroniczny

Od 1 października 2004 jakikolwiek pies, kot czy fretka, które towarzyszą właścicielowi w podróży w Unii Europejskiej lub są przewożone w celach handlowych, winny być odpowiednio oznakowane, zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz posiadać paszport europejski wydany przez weterynarza. Dotyczy to zatem również zwierząt przewożonych z Polski do Francji.

Od 3 lipca 2011 przy podróżach po Unii Europejskiej istnieje wymóg oznakowania zwierzęcia domowego za pomocą czipu elektronicznego. Obowiązek ten nie dotyczy zwierząt, które zostały oznakowane tatuażem jeszcze przed tą datą.

2. Prosimy o uważne zapoznanie się z ogólnymi warunkami przywozu do Francji i przeczytanie niniejszej fiszki.

3. Wreszcie, jeśli chodzi o niektóre typy czy rasy psów, które mogą okazać się niebezpieczne, należy zapoznać się ze specyficznymi warunkami

Wprowadzanie na terytorium Francji psów należących do pierwszej kategorii bez wpisu do uznanej księgi rodowodowej jest zabronione.

W przypadku psów drugiej kategorii obowiązują rygorystyczne warunki wprowadzania oraz trzymania ich na terenie kraju.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi opisami: dla psów pierwszej kategorii oraz dla psów drugiej kategorii.

Gdyby powyższe informacje nie zawierały odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, znajdą Państwo więcej szczegółów na stronie francuskiego Ministerstwa Rolnictwa, Przemysłu Rolno-Spożywczego i Leśnictwa, jak również na stronie poświconej Unii Europejskiej:

http://agriculture.gouv.fr/transport
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_fr.htm

opublikowano 27/02/2018

Haut de page