Koniec obowiązku posiadania jednorazowego alkomatu w samochodzie. [fr]

Nie ma już obowiązku posiadania w samochodzie jednorazowego alkomatu, lokale działające w porze nocnej mają dostarczać takie alkomaty swym klientom pod groźbą wyższej kary grzywny, niż poprzednio. Blokada zapłonu typu alkolock jest coraz częściej stosowana dla uniknięcia odebrania prawa jazdy. Przewiduje to dekret opublikowany we francuskim Dzienniku Ustaw z dnia 21 maja 2020 r.

W związku z konkluzjami Międzyresortowego Komitetu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CISR) z dnia 9 stycznia 2018 roku, Premier Francji zapowiedział kilka działań mających ograniczyć liczbę wypadków śmiertelnych na drogach. Dnia 22 maja 2020 roku niektóre z tych działań weszły w życie, wprowadzone dekretem nr 2020-605.

- Koniec obowiązku posiadania jednorazowego alkomatu w samochodzie.

Położono nacisk na to, że lokale działające w porze nocnej mają obowiązek dostarczania takich alkomatów: od 2011 roku, każda dyskoteka czy nocny bar ma udostępniać swym klientom alkomaty chemiczne lub elektroniczne. Obecnie kara administracyjna za nieprzestrzeganie tego obowiązku zostaje zaliczona do czwartej klasy i staje się karą grzywny w zryczałtowanej kwocie 135 euro.

Dla przypomnienia, we Francji dopuszczalna zawartość alkoholu dla kierowców wynosi 0.5 g alkoholu na litr krwi, czyli 0.25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (czyli do 0.5 promila).

opublikowano 01/12/2020

Haut de page