COVID-19: warunki wjazdu do Francji

Od 1 sierpnia 2022 r. zniesiony został system kontroli sanitarnej na francuskich granicach i nie obowiązują już zasady stosowane wcześniej wobec podróżujących do Francji:

- Podróżni nie muszą już dopełniać żadnych formalności przed przyjazdem do Francji (zarówno do Francji metropolitalnej jak i terytoriów zamorskich), a przedstawienie certyfikatu sanitarnego nie może być już wymagane, niezależnie od kraju lub strefy pochodzenia;
- Zniesione zostaje ważne uzasadnienie dla podróży, tzw. "motif impérieux";
- Podróżni nie muszą już przedstawiać oświadczenia o nieprzejawianiu symptomów Covid-19 oraz nie muszą poddawać się testowi antygenowemu lub badaniu biologicznemu po przybyciu do Francji.

To samo dotyczy podróży między Francją metropolitalną a każdym z terytoriów zamorskich.

Podobnie nie jest wymagane przez władze francuskie uzasadnienie przyczyny wyjazdu z Francji (zarówno z Francji metropolitalnej jak i z terytoriów zamorskich), ani żadne zaświadczenie o opuszczeniu kraju w celu odbycia podróży zagranicznej.

opublikowano 02/11/2022

Haut de page