Uroczystość wręczenia Orderów Palm Akademickich [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy wręczył w poniedziałek 19 marca 2018 r. Ordery Palm Akademickich w randze kawalera Profesor Małgorzacie Molędzie-Zdziech i Profesor Marii Pasztor. Ustanowiony w roku 1955, order Palm Akademickich jest przyznawany osobom, które działając na uczelniach wyższych czy – ogólniej - w szkolnictwie przyczyniają się do promowania kultury na świecie.

JPEG - 10.6 Mb
Ambasador Francji Pierre Lévy wręczył Ordery Palm Akademickich w randze kawalera prof.r Małgorzacie Molędzie-Zdziech i prof. Marii Pasztor.


- Przemówienie Ambasadora

Małgorzata Molęda-Zdziech jest uznanym specjalistą w kwestiach lobbingu, grup interesów społecznych, komunikacji społecznej i mediów. Związana ze Szkołą Główną Handlową (SGH), rozwija liczne formy współpracy uniwersyteckiej z Francją. Jest również zaangażowana w działalność stowarzyszeń, przede wszystkim Stowarzyszenia Francja-Polska, w promowanie frankofonii i kultury francuskiej.

JPEG

Maria Pasztor jest uznanym historykiem, specjalizuje się przede wszystkim w dziejach stosunków francusko-polskich. Wnosi cenny wkład w rozwój współpracy francusko-polskiej wygłaszając wykłady, prowadząc seminaria i prace badawcze we francuskich ośrodkach. Jest autorką wielu publikacji będących kompendium wiedzy na temat relacji francusko-polskich w XX wieku.

JPEG

opublikowano 04/01/2019

Haut de page