Uroczystość wręczenia Orderu Palm Akademickich (19 marca 2018) [fr]

Szanowny Panie Prezesie Polskiej Akademii Nauk,
Szanowne Panie i Panowie Profesorowie,
Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Z przyjemnością witam Państwa w rezydencji Ambasady Francji. Zebraliśmy się dziś wieczorem, by wyrazić uznanie dwóm profesorom, naukowcom, za ich wkład w rozwój współpracy uniwersyteckiej i badawczej między Francją i Polską.

Tytuł honorowy Palm Akademickich, został ustanowiony dekretem cesarza w tysiąc osiemset ósmym roku (1808), natomiast Order Palm Akademickich w 1955 roku. Jest przyznawany osobom, które działając na uczelniach wyższych czy – ogólniej - w szkolnictwie przyczyniają się do promowania kultury na świecie.

Cieszę się, że dziś wieczorem przypadł mi zaszczyt wręczenia Paniom odznaczeń. Obie Panie pracują w dziedzinach, które są mi drogie: ekonomii, zarządzania, historii i współpracują z uczelniami, na których sam studiowałem. Mogę Państwa zapewnić, że historia jest dla mnie szczególnie cenna, gdy pełnię tutaj swoją misję, tak bardzo jest ona wszędzie obecna, słowo to jest za słabe, powinienem powiedzieć, że jest wciąż żywa.

Świadczą Panie o żywotności dwustronnych relacji uniwersyteckich i ich europejskim wymiarze zarówno, jeśli chodzi o dydaktykę jak i o badania naukowe, relacji, których nie można już sobie wyobrazić poza tymi europejskimi ramami.

Zgodnie z tradycją, w kilku słowach przedstawię zasługi, za które Francja wyróżniła obie Panie profesor.

Zwracam się do Pani Profesor Małgorzaty Molędy-Zdziech,

Wszystko zaczęło się na Uniwersytecie Paris-Descartes V. Była Pani studentką socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczelni która położyła podwaliny pod współpracę między Francją i Polską. Przez wszystkie lata swojej kariery uniwersyteckiej rozwijała Pani tę współpracę.

Jest Pani absolwentką francusko-polskiego programu podwójnego dyplomu między Szkołą Główną Handlową (SGH) z jednej strony i Sciences Po oraz paryską Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) z drugiej strony. Stała się Pani uznanym specjalistą w kwestiach lobbingu, grup interesów społecznych, komunikacji społecznej i mediów. Jest Pani autorką licznych publikacji z tego zakresu. W 2014 roku uzyskała Pani habilitację.

Od roku 1996 jest Pani zawodowo związana ze Szkołą Główną Handlową. Przez osiem lat w ramach Programu studiów europejskich SGH - Sciences Po przygotowywała Pani polskie kadry kierownicze do wstąpienia do Unii Europejskiej. W ostatnim czasie, korzystając ze swego doświadczenia z francusko-polskiego programu studiów, utworzyła Pani wspólnie z Panią Izabelą Bergel, program studiów z zakresu handlu zagranicznego między SGH i Business School w Tuluzie.

Rozwijała Pani współpracę z wieloma uczelniami we Francji, była Pani profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Limoges, w Paryskim Instytucie Katolickim, w INALCO [Instytucie języków i studiów wschodnich], na Uniwersytecie w Strasburgu oraz na Uniwersytecie Paris-Dauphine. Swoją wiedzą służyła Pani licznym organizacjom pozarządowym, na przykład EUROPA z Limoges czy Fundacji Stefana Batorego w Polsce, w ramach Obywatelskiego Forum Legislacji.

Na uznanie zasługuje Pani zaangażowanie w propagowanie frankofonii i kultury francuskiej. Jest Pani jedną z założycieli Stowarzyszenia Francja-Polska, działającego od ponad dwudziestu lat.

Nie mogę pominąć długoletnich więzi łączących Panią z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim w Polsce. Będąc uczennicą liceum uczęszczała Pani na kurs języka francuskiego w Instytucie Francuskim. Była Pani także stypendystką francuskiego rządu, a później zasiadała Pani w komisji kwalifikującej osoby ubiegające się o stypendium przyznawane przez nasz rząd na studia na poziomie master i na studia doktoranckie. Współpracuje Pani z Campus France, bardzo aktywnie promując studia we Francji.

Doskonale włada Pani językiem francuskim, darzy Pani Francję przyjaźnią, jest Pani wzorem zaangażowania w rozwijanie francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej, i w przyszłości zrealizuje Pani – jestem o tym przekonany – wiele wspaniałych projektów, które wzmocnią więzi łączące nasze kraje.

Pani Małgorzato Molęda-Zdziech, w imieniu ministra Edukacji Narodowej, wręczam Pani insygnia kawalera Orderu Palm Akademickich.

Zwracam się do Pani Profesor Marii Pasztor,

Po ukończeniu studiów w Instytutach Historii i Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczęła Pani wspaniałą karierę naukowo-dydaktyczną, dzisiaj jest Pani uznanym historykiem, specjalistką z zakresu historii relacji polsko-francuskich.

W latach 1994-1998, odbyła Pani kilka staży oraz pobytów naukowych we francuskich placówkach - w paryskiej l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, na uniwersytecie Paris III Sorbonne Nouvelle – gdzie była Pani stypendystką rządu francuskiego, Paris IV Sorbonne - co miało wpływ na wybór tematu rozprawy habilitacyjnej przedstawionej w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, zatytułowanej « Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939 » . W roku 2005, Prezydent Rzeczypospolitej nadał Pani tytuł profesora.

Ceniona za wyjątkowe umiejętności dydaktyczne i ogromną wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych jest Pani zapraszana do współpracy przez liczne placówki naukowe i uczelnie w Polsce : Polską Akademię Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki. Obecnie pracuje Pani w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wnosi Pani cenny wkład w rozwój współpracy francusko-polskiej wygłaszając wykłady, prowadząc seminaria i prace badawcze we francuskich ośrodkach, jako profesor stowarzyszony na uniwersytecie Paris 1 Sorbonne, w Instytucie Pierre Renouvin, na uniwersytecie w Dijon oraz w programie SIRICE [Sorbonne, Identités, Relations Internationales et Civilisations de l’Europe], gdzie bierze Pani udział w badaniach profesora Antoine’a Marès’a. Pani współpraca z kolegami z Francji, a w szczególności z Georges’em-Henri Soutou z Paris-Sorbonne, była zawsze modelowa. Dobrze znam tych dwóch wybitnych naukowców, Antoine’a Marès’a poznałem w czasie mojego pobytu w Pradze, gdy spotykałem bohemistów, natomiast Georges’a-Henri Soutou, przy okazji badań prowadzonych w archiwach dyplomatycznych, korzystam z jego opracowań w mojej pracy.

Przez wszystkie lata kariery uniwersyteckiej, owoce swoich prac badawczych opisywała Pani (niekiedy wspólnie ze swoim małżonkiem, Dariuszem Jaroszem) w publikacjach będących kompendium wiedzy na temat relacji francusko-polskich w XX wieku. Przyczyniła się Pani znacznie do uściślenia, a nawet zmiany ogólnej wizji historyków na temat okresu przed i po drugiej wojnie światowej w tej dziedzinie.

Muszę również wyrazić uznanie dla Pani imponującego talentu lingwistycznego. Prócz języka francuskiego, który jest Pani drugim językiem, włada Pani językami włoskim, angielskim, niemieckim i węgierskim! Proszę mi wybaczyć, jeśli pominąłem jakieś języki!

Zarówno pracami badawczymi z zakresu historii jak i pracą dydaktyczną, gdy zachęca Pani młode pokolenie do poznawania relacji francusko-polskich, nieustannie przyczynia się Pani do zbliżenia naszych dwóch krajów.

Pani Mario Pasztor, w imieniu ministra Edukacji Narodowej, wręczam Pani insygnia kawalera Orderu Palm Akademickich.

opublikowano 20/03/2018

Haut de page