Program inwestycji „Francja 2030” [fr]

Streszczenie przemówienia Prezydenta Republiki Francuskiej
„Francja 2030”
13 października 2021 r.

W dniu 12 października br. prezydent Emmanuel Macron przedstawił program inwestycji „Francja 2030” o łącznej wartości 30 mld euro. Po pierwsze, wezwał do reindustrializacji Francji, aby „ponownie stała się wielkim krajem innowacji i badań naukowych”. Prezydent wyraził pragnienie, aby Francja „powróciła do prawidłowego cyklu: innowacje, produkcja, eksport, finansując w ten sposób swój model społeczny” i „uczyniła go stabilnym”. Określił trzy główne wyzwania: klimat, demografię i rosnące nierówności. Następnie wskazał kilka zjawisk kryzysowych, a mianowicie niesprzyjającą sytuację geopolityczną (niedobór zasobów, zaostrzona konkurencja) oraz niekorzystną sytuację antropologiczną (rewolucja zastosowań związanych w szczególności z technologią cyfrową). Następnie przytoczył wnioski płynące z kryzysu: głęboka kruchość objawiona przez pandemię, zależność od zagranicy (brak maseczek), siła francuskiego modelu edukacyjno-społecznego, niezwykłe przyspieszenie innowacji, współpraca międzynarodowa i europejska („Francja nie produkuje szczepionek przeciw Covid-19 i nadal nie wytwarza nośnika RNA”).

Jak stwierdził w swoim wystąpieniu konieczne jest „stawienie czoła francuskiemu problemowi, jakim jest nasz potrójny deficyt: deficyt potencjalnego wzrostu, deficyt publiczny, deficyt w handlu zagranicznym. Ten potrójny deficyt utrzymuje się od dziesięcioleci. Kluczem do reakcji na to zjawisko jest posiadanie makroekonomicznej strategii innowacji przemysłowych, która pozwoli nam osiągnąć oczekiwane wyniki”.

Następnie prezydent podzielił się swymi przekonaniami. Po pierwsze stwierdził, że „przełomowe innowacje, innowacje technologiczne i industrializacja są znacznie ściślej ze sobą powiązane niż wcześniej sądzono”. Po drugie, że: „istnieje pilna potrzeba przyspieszenia inwestycji publicznych, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i większej niezależności przemysłowej. Prowadzimy debatę na temat wydatków publicznych, musimy ją kontynuować, a nawet zrestrukturyzować. Uważam, że przez ostatnie cztery lata pokazaliśmy, że wiemy, jak skonsolidować fundusze publiczne nie niszcząc przy tym wzrostu, a nawet obniżając podatki. To jest właśnie trajektoria makroekonomiczna, która jest realizowana od 2017 r. Historyczne obniżki podatków, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla producentów; rozpoczęte jeszcze przed kryzysem cięcia w sztywnych wydatkach publicznych wraz z rzeczywistą transformacją i modernizacją, ten obrany przez nas kurs według mnie ma sens”.

Tylko w ten sposób można zbudować te elementy modernizacji sektorowej, które pozwolą nam zmniejszyć niewłaściwe wydatki, czyli wydatki naprawcze. (...) Zakładam w pełni, że kraj, który inwestuje w tworzenie nowych sektorów, inwestycje i staże, będzie wydawał mniej na świadczenia dla bezrobotnych i pomoc społeczną”.

Myślę, że w jakiś sposób, w naszych własnych oczekiwaniach, we Francji przez zbyt wiele lat, budowaliśmy rodzaj poczucia porażki uważając, że potencjalny wzrost gospodarczy kraju był czymś, przesądzonym z góry, czego nie da się zmienić. Uważam, że musimy ponownie zainwestować w strategię wzrostu gospodarczego polegającą na dokonywaniu inwestycji, które ze względu na zarządzanie nimi i warunki ich realizacji są całkowicie odrębne od wydatków bieżących. Musimy zatem dogłębnie zmienić warunki naszego potencjalnego wzrostu i zwiększyć zdolność francuskiej gospodarki do wzrostu poprzez innowacje, reindustrializację i politykę kształcenia, by generować dochody”.

Jeżeli przekażemy innym środki pozwalające nam lepiej się odżywiać, lepiej rozumieć świat, to zrobią to oni zgodnie ze zbiorowymi preferencjami innych mocarstw. Robią to już Chińczycy, ale w według innego modelu. Jak widzimy, nie posiadają oni takiego samego modelu rolno-spożywczego jak my. Nie stosują tego samego modelu innowacji, poszanowania prywatności i tak dalej. Nawet Amerykanie nie posiadają takiego samego modelu jak my. Wyznajemy te same wartości w pewnych kwestiach, ale nie mamy tych samych zbiorowych preferencji. Nie mamy takiego samego stosunku do równości i zbiorowej solidarności”.

Postawienie na energię jądrową i ekologiczny wodór (na realizację tych trzech pierwszych celów przeznaczone zostanie ponad 8 mld euro)
Cel 1: Doprowadzenie do uruchomienia we Francji małych, innowacyjnych reaktorów jądrowych przy jednocześnie lepszym zarządzaniu odpadami.
Cel 2: Osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie ekologicznego wodoru. Do 2030 r. Francja będzie miała na swoim terenie co najmniej dwie giga fabryki elektrolizerów i będzie produkować na masową skalę wodór oraz wszystkie technologie przydatne do jego wykorzystania.
Cel 3: Dekarbonizacja naszego przemysłu.
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 35% w 2030 r. w porównaniu z rokiem 2015.

„Dlatego też cała strategia europejska, którą zaczęliśmy realizować, jest strategią, której celem jest wspieranie prywatnych inwestycji na rzecz dekarbonizacji. Jest to kwestia całkowitej zmiany procesu przemysłowego, wprowadzenia mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO², aby karać producentów z krajów spoza Europy, które nie przeprowadziły tych reform i próbować dokonać transformacji klimatycznej przy jednoczesnym utrzymaniu naszej konkurencyjności produkcyjnej i przemysłowej. Francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej pozwoli nam, a przynajmniej będziemy o to walczyć, na przeforsowanie agendy dotyczącej mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO². Jednocześnie jednak wszyscy musimy przyspieszyć dekarbonizację naszego przemysłu. Jest to strategia, którą realizuje się na szczeblu europejskim, ale którą wdraża również każdy kraj, a jest ona niezwykle kosztowna”.

Promowanie pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych samolotów (prawie 4 mld euro zostanie zainwestowane w te przyszłościowe środki transportu).
Cel 4 : Wyprodukowanie prawie 2 milionów pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
Cel 5 : Wyprodukowanie pierwszego samolotu niskoemisyjnego.

Inwestowanie w zdrowie i odżywianie
Cel 6 : Inwestowanie w zdrową, zrównoważoną i identyfikowalną żywność.
Cel 7: Wyprodukowanie 20 leków biologicznych przeciw chorobom nowotworowym, chorobom przewlekłym, w tym przeciw chorobom związanym ze starzeniem się organizmu, oraz opracowanie urządzeń medycznych przyszłości.
Cel 8 : Przywrócenie Francji wiodącej pozycji w dziedzinie produkcji treści kulturalnych i kreatywnych.
Cel 9 : Włączenie się w pełni w nowe kosmiczne przedsięwzięcie.

„Mamy kilka celów: mini rakiety nośne wielokrotnego użytku, co jest celem, który musimy być w stanie osiągnąć do 2026 roku, ale także mikro-satelity, konstelacje jutra oraz wszystkie innowacje technologiczne i usługowe, które mają kluczowe znaczenie dla tej nowej przestrzeni kosmicznej.

Cel 10 : Inwestowanie w dziedzinę eksploracji dna morskiego.
Aby osiągnąć wspomniane cele, trzeba będzie spełnić pięć głównych warunków: dostęp do materiałów i komponentów („Europa wytwarza obecnie zaledwie 10% światowych podzespołów elektronicznych”), opanowanie suwerennych i bezpiecznych technologii cyfrowych, umiejętności i kapitał (ze szczególnym uwzględnieniem roli sektora finansowego).

Na koniec omówiona została kwestia zarządzania. Szczegółowe informacje na temat modelu przyszłych programów inwestycyjnych poznamy w styczniu. („Jest to dobra metoda, ponieważ pozwoliła ona nie łączyć inwestycji w przyszłość z inwestycjami bieżącymi, uczynić je chronioną częścią reguł budżetowych i stwierdzić, że są to inwestycje, które przynoszą korzyści uboczne, nie są usługami krótkoterminowymi, ale tworzą dobrobyt”).

Zarządzanie tym planem zostanie ustalone do końca roku, a zatem na początku 2022 r. będzie można przedstawić sposób, w jaki będzie zorganizowane jego monitorowanie”.

Na koniec prezydent stwierdził: „za tymi dziesięcioma celami, które podałem, kryje się wiele niepowodzeń. Nie można uniknąć porażek. Niezmiernie ważnym jest, aby każda porażka była możliwie krótkotrwała a koszty jej usunięcia możliwie najniższe”.

- Link do całości prezentacji (wideo) : https://www.elysee.fr/france2030#publication-list

opublikowano 04/11/2021

Haut de page