Nowe propozycje dla nauczycieli języka francuskiego na nowy rok szkolny [fr]

Instytut Francuski w Polsce i Les Zexperts FLE porozumiały się z Hachette FLE w celu publikacji 5 kapsułek wideo adresowanych do nauczycieli języka francuskiego jako obcego.

JPEG

Począwszy od 19 września w każdy kolejny czwartek przez pięć tygodni nauczyciele znajdą na stronie Hachette FLE nowe wideo. Filmy zostały stworzone w ramach projektu „Espace formations FLE” prowadzonego wspólnie przez Les Zexperts FLE i Instytut Francuski w Polsce. W dostępny sposób i na przykładach łatwych do zastosowania na lekcjach przedstawiają praktyczne rozwiązania zagadnień często poruszanych przez nauczycieli języka francuskiego.

Wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym!

PNG
JPEG

opublikowano 16/09/2019

Haut de page