Francja, kraj o jednym z najwyższych współczynników dzietności w Europie [fr]

Wskaźnik urodzeń we Francji wynosi 2,01dziecka na kobietę.

Jeden z najwyższych współczynników dzietności w Europie

Francja ze wskaźnikiem urodzeń 2,01 dziecka na kobietę, zajmuje jedną z najwyższych pozycji pod względem dzietności w Europie, tuż po Irlandii. Tym samym wyróżnia się na tle Unii Europejskiej, w której średni współczynnik dzietności wynosi ok. 1,6 dziecka na kobietę (ze względu między innymi na niską dzietność w krajach Południa i Europy wschodniej).

We Francji narodziny dziecka nie zależą od koniunktury gospodarczej. Jak zauważyła Pascale Breuil, szef działu demograficznego w INSEE, francuskiego Krajowego Instytutu Statystyki i Badań nad Gospodarką, „dzieci, które urodziły się w 2010 roku zostały często poczęte w 2009 roku, podczas kryzysu». We Francji poczucie spełnionego życia, to przede wszystkim udane życie rodzinne i społeczne. Według badań zrealizowanych w 2011 r. przez Fundację na Rzecz Innowacji Politycznej, blisko 60% młodych Francuzów pragnie założyć rodzinę i mieć dzieci, co stawia ich pod tym względem na pierwszym miejscu w Europie.

JPEG - 4.5 kb

Dynamiczna demografia

Według INSEE, w 2013 roku we Francji mieszkało 65,8 milionów osób, o 300.000 (+0,47%) więcej niż w ubiegłym roku. Ten rozwój wynika z większej liczby narodzin od liczby zgonów.

Laurent Fabius stwierdził podczas ostatniej konferencji ambasadorów, że dynamika demograficzna Francji powinna przyczynić się do wzmocnienia jej pozycji w Unii Europejskiej. ”Za dziesięć lat ludność Świata powiększy się o 20%. Na Ziemi będzie 8 miliardów mieszkańców, zwłaszcza w Azji (60%) i Afryce (ok. 2 miliardów). W Europie będzie mieszkać jedynie 6% ludności całego świata, a we Francji 0,85%. Z uwagi na jej przyrost naturalny, pozycja demograficzna Francji będzie szczególnie dobra na tle innych krajów europejskich. Przed połową tego wieku liczba mieszkańców we Francji będzie większa niż w Niemczech”.

Kluczowa rola polityki rodzinnej

Polityka rodzinna tłumaczy demograficzną wyjątkowość Francji. Francja była pierwszym krajem, który wprowadził w życie aktywną politykę pro-rodzinną wyrażającą się między innymi:

- rozszerzeniem zakresu świadczeń rodzinnych (dodatki do czynszów, zasiłki rodzinne, „becikowe”)
- wprowadzeniem specyficznych urlopów ( dla matek i ojców)
- możliwością przyznania odpisów podatkowych i szczególnych uprawnień dla rodzin (karta wielodzietnej rodziny, uprawnienia emerytalne, itd.)
- stworzeniem struktur opieki nad dziećmi od najmłodszych lat.

85% kobiet pracuje

Liczne instytucje (żłobki, przedszkola, stołówki) pozwalają pogodzić macierzyństwo z życiem zawodowym. Generują one miejsca pracy pozwalając jednocześnie kobietom uczestniczyć w dynamicznym życiu gospodarczym. Wysoki współczynnik aktywności zawodowej kobiet (85%) przyczynia się do promocji zawodowej równości kobiet i mężczyzn.

Wydłużenie okresu nauki i zwiększenie liczby kobiet na rynku pracy doprowadziło we Francji do opóźnienia decyzji o macierzyństwie i do przesunięcia średniej wieku, w którym kobiety decydują się na pierwsze dziecko do 30,1 lat. Te zjawiska nie miały jednak negatywnego wpływu na poziom dzietności w kraju.
Departament ds. komunikacji
Dział prasowy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RF

opublikowano 20/11/2013

Haut de page