Francja główną potęgą rolniczą w Europie

JPEG

Francuskie rolnictwo w Unii Europejskiej

Francuska produkcja rolna, która w 2011 roku osiągnęła wartość 70,4 miliardów euro według cen bazowych, zajmuje pierwsze miejsce w Europie.

Francja pozostaje pierwszą potęgą rolniczą w Europie, jej udział w produkcji rolnej UE wynosi 18,1%. Swą produkcją rolną Francja wyprzedza Niemcy (13,4%), Włochy (12,3%) i Hiszpanię (10,6%). Francja zajmuje pierwsze miejsce w szczególności w produkcji wołowiny, drobiu, buraka cukrowego, roślin oleistych i ziemniaków.

W 2012 roku sektor rolniczy stanowił 5,6% ogółu miejsc pracy we Francji, co oznacza łącznie 1,42 miliona zatrudnionych i niezatrudnionych pracujących w rolnictwie, rybołówstwie i przemyśle rolno-spożywczym.

Potęga rolna o światowym znaczeniu

• Bilans handlowy:

W roku 2012 nadwyżka we francuskiej wymianie handlowej produktów rolno-spożywczych osiągnęła 11,9 miliardów euro. Stanowi to wzrost o 75 milionów w porównaniu do roku 2011. Produkty rolno-spożywcze (w postaci nieprzetworzonej i przetworzonej) stanowią we Francji drugą z kolei nadwyżkę handlową po środkach transportu (15,6 miliardów euro).

• Eksport:

Eksport produktów rolno-spożywczych osiągnął 57,6 miliardów euro. Sprzedaż win i szampanów wzrosła o 635 milionów euro (+ 9%), przy równoczesnym przyroście zarówno objętości eksportu jak i cen tych produktów. Popyt na nie jest znaczący w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii.

Sprzedaż mocniejszych alkoholi wzrosła o 445 milionów euro, głównie za sprawą koniaku: ceny tych produktów rosną.

Sprzedaż cukru, produktów mlecznych, karmy dla zwierząt oraz gotowych dań również rośnie.

• Import

W 2012 roku import produktów rolno-spożywczych wyniósł 45,7 miliardów euro. Stanowi to wzrost o 1,3 miliarda euro (+ 3,0 %), przy czym ten przyrost zawdzięcza się głównie (1,1 miliarda euro) produktom przetworzonym, a także większemu importowi produktów rolnych nieprzetworzonych (210 milionów euro). Import owoców i warzyw również wzrasta. Wartość importu mięsa i podrobów wzrosła o 261 milionów euro, podobnie jak makuchów (+ 260 milionów euro), co wynikło ze wzrostu cen tych produktów.

Sektor dbający o środowisko naturalne

Najnowsze przepisy prawa dotyczące rolnictwa tworzą podstawy dla sektora produkcji dostosowanego do nowych oczekiwań społeczeństwa pod względem – między innymi – zachowania środowiska naturalnego oraz harmonijnego wykorzystywania obszarów wiejskich. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej również przyczyniła się do większego poszanowania środowiska, w szczególności poprzez przyjęcie zasady warunkowości, która ustanawia związek pomiędzy wypłacaniem środków pomocowych a poszanowaniem pewnych praktyk sprzyjających zachowaniu jakości środowiska naturalnego.

JPEG - 152.3 kb
© Ministère des Affaires étrangères et européennes/Frédéric de La Mure

opublikowano 28/01/2014

Haut de page