Wizyta Pana Nicolasa SARKOZY, Prezydenta Republiki Francuskiej w Polsce (Warszawa, dnia 14 czerwca 2007)

Prezydent Republiki Francuskiej gościł w Polsce w czwartek 14 czerwca 2007 roku. Po spotkaniu i obiedzie roboczym z Panem Lechem Kaczyńskim, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, odbył spotkanie robocze z Panem Jarosławem Kaczyńskim, Premierem Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Republiki Francuskiej oznajmił w dniu objęcia swych funkcji, że pragnie odbyć pewną ilość spotkań i konsultacji dwustronnych w celu ułatwienia zawarcia umowy w sprawie wyjścia z kryzysu instytucjonalnego Unii Europejskiej podczas Rady Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r.

Prezydent Republiki Francuskiej będzie starał się przekonać polskich przywódców do przyjęcia uproszczonego traktatu, zastępującego Traktat Nicejski, i umożliwiającego wprowadzenie w życie najistotniejszych zmian instytucjonalnych zawartych w projekcie Konstytucji Europejskiej.

Prezydent Francji zawsze uważał, że Polska licząca 38 milionów obywateli jest jednym z wielkich państw europejskich.

Należy tu przypomnieć, że Nicolas Sarkozy, który stworzył w 2003 r. grupę G5 złożoną z ministrów spraw wewnętrznych Unii, chciał aby po wejściu Polski do Unii G5 stała się G6 poszerzoną o Polskę. Nastąpiło to po spotkaniu w Evian w lipcu 2005 r.

Prezydent Francji uważa, że Polska, która jest jednym z wielkich krajów europejskich, ponosi z tego tytułu szczególną odpowiedzialność za konstrukcję europejską. Musi ona dawać przykład, ponieważ sama jest przykładem ze względu na swą historię, swe przywiązanie do europejskich wartości i swój wzrost ekonomiczny.

Wywiad Prezydenta Francji Pana Nicolas Sarkozy udzielony Gazecie Wyborczej z okazji wizyty w Polsce z dnia 14 czerwca 2007.

Word - 95 kb
(Word - 95 kb)

opublikowano 07/08/2012

Haut de page