konferencja "Zrównoważone miasto w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, turystów i inwestorów: transport i modernizacja budynków mieszkalnych"

Otwarcie konferencji :
Zrównoważone miasto w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, turystów i inwestorów: transport i modernizacja budynków mieszkalnych
Lublin, 11 czerwca 2014

Szanowny Panie Prezydencie (Krzysztof Żuk),
Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością przybyłem ponownie do Lublina, aby otworzyć to francusko-polskie seminarium poświęcone wymianie dobrych praktyk w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miast. Rozmawialiśmy o tym pomyśle z panem Prezydentem w czasie mojej poprzedniej wizyty w Lublinie i cieszę się, że mógł się on dziś urzeczywistnić. Panie Prezydencie, dziękuję za wspólne przygotowanie tego seminarium i że mogło się ono odbyć właśnie w Lublinie.

Obecnie, w europejskich miastach mieszka siedemdziesiąt procent (70%) ludności i tam powstaje osiemdziesiąt pięć procent (85%) wytwarzanych dóbr. Niestety, to miasta są także odpowiedzialne za wytwarzanie siedemdziesięciu procent (70%) gazów cieplarnianych naszego kontynentu. Dlatego ośrodki miejskie odgrywają wiodącą rolę w procesie zrównoważonego rozwoju i walki z ociepleniem klimatu.
W ubiegłym roku, Warszawa gościła szczyt klimatyczny COP 19, wielką konferencję Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconą tym zagadnieniom. Za kilka miesięcy, kolejna konferencja odbędzie się w Limie, następnie w grudniu przyszłego roku konferencja klimatyczna ONZ obradować będzie w Paryżu. Powinna się ona zakończyć zawarciem ogólnego porozumienia, które pozwoli na powstrzymanie zjawiska ocieplenia klimatu. W każdym razie taki cel postawiła sobie Francja.

W uzupełnieniu międzynarodowych negocjacji prowadzonych przez ONZ, nasza dyplomacja klimatyczna pracuje w terenie, by promować rozwiązania, które w konkretny sposób pozwalają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Dwa obszary tematyczne dzisiejszego seminarium – budownictwo i transport – to w rzeczywistości sektory wysoko emisyjne.

Jednakże pragnę od razu dodać, że podejmowane działania na rzecz bardziej zrównoważonych miast służą także innym celom, niż tylko przeciwdziałaniu ociepleniu klimatu.

Promowanie transportu zbiorowego, jazdy rowerem lub przemieszczanie się pieszo sprawia, że życie w naszych miastach staje się po prostu przyjemniejsze, że ogranicza się ekspozycje mieszkańców na toksyczne gazy, a także poprawia naszą kondycję fizyczną. Wiąże się to także z zyskiwaniem przestrzeni w ośrodkach miejskich oraz znacznym zmniejszeniem czasu straconego na dojazd w ulicznych korkach, z korzyścią jednocześnie dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Według Komisji Europejskiej, korki na drogach pochłaniają 1% PKB Unii Europejskiej.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków skutkuje nie tylko zmniejszeniem zużycia energii – dzięki czemu mieszkańcy mogą ponosić mniejsze koszty – ale może także przyczynić się do zachowania dziedzictwa architektonicznego, z którego jesteśmy dumni i które składa się na atrakcyjność turystyczną europejskich miast. Lublin, ze swoim historycznym centrum, jest tego znakomitym przykładem.

Nasza ambasada wpisała na listę swoich priorytetów właśnie zrównoważony rozwój miast. Czy, spytają niektórzy, ambasada powinna zajmować się rozwojem miast? Odpowiem zdecydowanie twierdząco. Bowiem zrównoważony rozwój jest dla nas, we Francji, czymś więcej niż palącą koniecznością, to również wspólne publiczne dobro, które od wielu zresztą lat ma duży wpływ na kształtowanie polityk publicznych. Nasze miasta, nasze regiony, ale także nasze przedsiębiorstwa wymyśliły, wytworzyły i wprowadziły w życie rozwiązania, dzięki którym żyje się lepiej w miastach. Podobnie jak robią to wasze miasta, województwa i przedsiębiorstwa. I sądzę, że jest to podatny grunt dla współpracy bilateralnej, by spotykali się eksperci i przedstawiciele samorządów lokalnych, byśmy uczyli się jedni od drugich, razem zastanawiali się nad najbardziej skutecznymi rozwiązaniami i ich zastosowaniem, gdyż w tej dziedzinie francuskie firmy odnoszą sukcesy w Polsce także dzięki talentowi, pomysłowości, fachowym umiejętnościom polskich pracowników, techników i inżynierów, co sprawia, że sukces ten staje się zarówno francuski jak i polski.

Choć władze publiczne sprzyjają inicjatywom poprzez różnego rodzaju zachęty, to zasoby techniczne i finansowe będą jednak bez wątpienia w znacznym stopniu pochodzić z sektora prywatnego. Z tego właśnie powodu w dzisiejszym seminarium biorą udział przedsiębiorstwa – witam je gorąco – oraz przedstawiciele francuskich i polskich podmiotów publicznych, zgodnie z logiką partnerstwa.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz podziękować prezydentowi Lublina, panu Krzysztofowi Żukowi, że zgodził się wspólnie z nami przygotować to wydarzenie. Dziękuję również prelegentom, którzy przybyli tutaj ze Strasburga, Paryża, Lille i Warszawy, aby rozmawiać z przedstawicielami władz publicznych województwa lubelskiego i dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami.

Chciałbym, by te rozmowy były bardzo owocne i doprowadziły do nawiązywania coraz to nowszych form współpracy instytucjonalnej i gospodarczej między naszymi krajami.
Dziękuję Państwu za uwagę.

opublikowano 12/06/2014

Haut de page