Życzenia noworoczne Ambasadora dla francuskich środowisk biznesowych w Polsce [fr]

We wtorek 8 stycznia 2019 r. ambasador Francji Pierre Lévy złożył życzenia Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej oraz przedstawicielom francuskich środowisk biznesowych w Polsce, zaproszonym z tej okazji do ambasady.

JPEG - 219.7 kb

W przemówieniu ambasador przedstawił działania podejmowane przez ambasadę na rzecz tworzenia, naprawiania i zachowania więzi łączących Francję i Polskę; więzi te znajdują z roku na rok potwierdzenie w dynamice wymiany gospodarczej. Nawiązując do wewnętrznej sytuacji Francji, ambasador dał wyraz zaufaniu do procedur demokratycznych i do zasad republikańskich w rozwiązywaniu wskazywanych problemów; podkreślił także znaczenie wspólnotowej solidarności i więzi europejskiej w budowaniu wspólnej przyszłości.

JPEG - 238 kb
Wiceprezes Zarządu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej Christophe Rabatel, jej Dyrektor Generalna Monika Constant i Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy

Dyrektor Generalna Izby pani Monika Constant dokonała podsumowania minionego roku odznaczającego się w szczególności ponownym udziałem Izby w Forum Gospodarczym w Krynicy.

JPEG - 178.7 kb
Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej Monika Constant

Wiceprezes Zarządu pan Christophe Rabatel przedstawił zamierzenia Izby na 2019 rok (zwiększenie udziału Izby w Forum w Katowicach oraz w Krynicy, przystępowanie nowych członków, by przekroczyć liczbę 500 zapisanych uczestników). Rok 2019 upłynie także pod znakiem obchodów 25-lecia powstania Izby (15 lutego odbędzie się wieczór galowy z tej okazji).

JPEG - 183.4 kb
Wiceprezes Zarządu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej Christophe Rabatel

Po złożeniu życzeń nastąpiły spotkania biznesowe z udziałem ok. 150 uczestników podczas koktajlu wydanego przez spółkę Wyborowa Pernod Ricard.

opublikowano 11/06/2019

Haut de page