Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna w mieście [fr]

Ambasador Francji Pierre Buhler wziął udział 14 października w dwóch wydarzeniach zorganizowanych w Warszawie związanych z zarządzaniem miastem, ze zrównoważonym rozwojem oraz z polityką w dziedzinie ochrony klimatu.

JPEG

W Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich (OKFiSF) Uniwersytetu Warszawskiego, w obecności prorektora tego uniwersytetu Alojzego Nowaka, wiceprezydenta Warszawy Jarosława Józwiaka, dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Warszawy Leszka Drogosza, dyrektora Berlińskiej Agencji Energii Michaela Geisslera oraz dyrektorki Paryskiej Agencji Klimatycznej Anne Ged, Ambasador zainaugurował dwudniowe seminarium poświęcone udziałowi młodych pokoleń w kształtowaniu dużych miast przyszłości i życia ich mieszkańców. Wygłosił przemówienie na rozpoczęcie pierwszej części seminarium, poświęconej tematowi „Miasta wobec wyzwań klimatycznych w przeddzień paryskiej konferencji klimatycznej COP 21”.

JPEG

W Ambasadzie Francji, w obecności Wojciecha Kolarskiego, podsekretarza stanu w kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Ambasador przewodniczył uroczystemu podsumowaniu tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO. Idea tego konkurs powstała trzy lata temu z inicjatywy Ambasady Francji i dużych firm francuskich działających w Polsce. Od tamtej pory każda kolejna edycja cieszy się coraz większym powodzeniem.
Podczas tej uroczystości ambasador wręczył nagrody kilku dużym i mniejszym polskim miastom, które podjęły znaczące działania na rzecz lepszej ochrony środowiska w mieście. W kategorii „gospodarka odpadami” nagrody otrzymały : Wrocław (powyżej stu tysięcy mieszkańców) oraz Tczew (poniżej stu tysięcy mieszkańców); w kategorii „efektywność energetyczna” nagrodzone zostały Bielsko-Biała (powyżej stu tysięcy mieszkańców) oraz Kościerzyna (poniżej stu tysięcy mieszkańców); w kategorii „gospodarka wodna” ambasador wręczył nagrody przedstawicielom władz Zabrza (powyżej stu tysięcy mieszkańców) oraz Puław (poniżej stu tysięcy mieszkańców); wreszcie w kategorii „zrównoważona mobilność” nagrodę odebrał Kraków (powyżej stu tysięcy mieszkańców), podczas gdy Gdynia (również powyżej stu tysięcy mieszkańców) otrzymała w tej kategorii wyróżnienie.

JPEG

JPEG

Te osiem nagród w czterech wybranych w tym roku kategoriach tematycznych stanowi ukoronowanie wysiłków polskich władz miejskich, dbających zarówno o optymalizację infrastruktury, oszczędzanie energii, poprawę środowiska oraz jakość życia mieszkańców. W swym wystąpieniu Ambasador przypomniał, że w bieżącym roku między czerwcem a wrześniem zostały zorganizowane cztery seminaria, po jednym na każdy z tych tematów: w Katowicach o efektywności energetycznej, w Łodzi o gospodarce wodnej, w Krakowie o gospodarce odpadami, a we Wrocławiu o zrównoważonej mobilności. Cele przyświecające konkursowi ECO-MIASTO przyjęły się w Polsce. Coraz więcej miast zgłasza się do tego konkursu: w tym roku 38 miast w czterech kategoriach złożyło odpowiednią aplikację do dnia 30 września.

JPEG

Na dwa miesiące przed paryską międzynarodową konferencją klimatyczną COP 21, takie podejście polskich miast może jedynie cieszyć. Należy, bowiem pamiętać, że za trzydzieści lat 70% gazów cieplarnianych pochodzić będzie z aglomeracji miejskich, gdzie będzie mieszkało dwie trzecie mieszkańców ziemskiego globu.

JPEG

opublikowano 02/06/2016

Haut de page