Zniesienie restrykcji w zakresie przekraczania wewnętrznych granic Francji

Wspólny komunikat Ministra Europy i Spraw Zagranicznych oraz Ministra Spraw Wewnętrznych, Jean-Yves’a Le Driana i Christophe’a Castanera z 13 czerwca 2020 r.

Zważywszy na korzystny rozwój sytuacji sanitarnej we Francji i w Europie, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej przedstawionymi wczoraj, Francja zniesie 15 czerwca (od godz. 0:00) ogół restrykcji w zakresie przekraczania jej wewnętrznych granic europejskich (lądowych, morskich i w przestrzeni powietrznej) ustanowionych w ramach zwalczania pandemii COVID-19.

Począwszy od 15 czerwca, osoby przybywające z krajów obszaru europejskiego (z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monaco, Norwegii, San-Marino, Szwajcarii i Watykanu) będą więc mogły wkroczyć na terytorium Francji nie podlegając restrykcjom związanym ze zwalczaniem COVID-19, tak jak to było przed 18 marca 2020 r. W szczególności, aby wkroczyć na terytorium Francji, podróżni nie będą zobowiązani do posiadania zaświadczenia o delegacji międzynarodowej tytułem derogacji. Przypomina się, że osoby przybywające z krajów obszaru europejskiego są skądinąd zwolnione z obowiązku odbycia czternastodniowej kwarantanny po przybyciu do Francji.

Na zasadzie wzajemności, restrykcje pozostaną nadal w mocy na granicy z Hiszpanią i z Wielką Brytanią:

• Hiszpania postanowiła utrzymać do 21 czerwca restrykcje w przemieszczaniu się osób wprowadzone w związku z COVID-19, jak i obowiązek odbycia czternastodniowej kwarantanny dla pasażerów lotów przybywających z krajów europejskich. W porozumieniu z władzami hiszpańskimi, Francja utrzymuje obowiązujące obecnie restrykcje do 21 czerwca. Do tego dnia pasażerowie lotów przybywający z Hiszpanii będą proszeni o odbycie czternastodniowej kwarantanny po przylocie do Francji.

• Wielka Brytania postanowiła wprowadzić od 8 czerwca obowiązek odbycia czternastodniowej kwarantanny dla pasażerów przybywających z Francji. I tak, począwszy od 15 czerwca, podróżni przybywający z Wielkiej Brytanii nie będą już podlegali restrykcjom związanym z wkroczeniem na terytorium Francji, jakie zostały wprowadzone w ramach zwalczania COVID-19, ale będą do odwołania proszeni o zachowanie czternastodniowej kwarantanny po przybyciu do Francji.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zaprezentowanymi wczoraj i wzorowanymi na francuskich propozycjach, Francja przystąpi ponadto do stopniowego otwierania granic zewnętrznych strefy Schengen począwszy od 1 lipca. To otwieranie granic będzie przeprowadzane w sposób stopniowy i zróżnicowany w zależności od sytuacji sanitarnej w poszczególnych krajach spoza obszaru UE, stosownie do trybu, który do tego czasu zostanie przyjęty na szczeblu europejskim.

Zważywszy na wagę atrakcyjności Francji jako miejsca odbywania studiów, studenci zagraniczni będą upoważnieni, bez względu na kraj z którego pochodzą, do przybywania do Francji, a procedura ich przyjmowania zostanie uproszczona. Ich wnioski o wydanie wiz i dokumentów pobytowych będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

opublikowano 03/08/2020

Haut de page