Zniesienie obowiązku posiadania wizy Schengen dla osób posiadających wizy długoterminowe w Polsce

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, tj. 1 maja 2004r., obywatele polscy nie podlegają już obowiązkowi posiadania wizy długiego pobytu do Francji. Mogą oni wjeżdżać i swobodnie przemieszczać się w obrębie państw rozszerzonej Unii Europejskiej na podstawie Od dnia 5 kwietnia 2010r., cudzoziemcy posiadający ważną wizę długoterminową wydaną przez jedno z Państw Schengen, mają prawo do swobodnego przemieszczania się po całej strefie Schengen, przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy w ciągu każdego sześciomiesięcznego okresu.

Osoby oczekujace na karte pobytu w Polsce, nie moga starac sie o wize SCHENGEN w Ambasadzie Francji. Moga one podrozowac do Francji dopiero po otrzymaniu polskiej karty pobytu.

opublikowano 22/05/2015

Haut de page