Zmiany w zagospodarowaniu zieleni na terenie Ambasady [fr]

JPEG

AMBASADA FRANCJI W POLSCE

KOMUNIKAT PRASOWY

W związku z pracami budowlanymi dotyczącymi modernizacji systemu zabezpieczeń Ambasady Francji w Polsce, placówka zleciła, zgodne z prawem, usunięcie siedemnastu drzew (w tym trzynastu brzóz, trzech sosen i jednej metasekwoi chińskiej) na terenie przed budynkiem od strony ulicy Pięknej.

W ramach projektu zagospodarowania zieleni, Ambasada Francji w Polsce planuje posadzić na swoim terenie 36 nowych drzew (29 w 2017 roku, a następnie 7 w 2018 roku, w tym wiązy holenderskie, graby, buki, jodły, świerki).

Dział Prasowy
Ambasady Francji w Polsce

opublikowano 22/08/2017

Haut de page