Dzial wizowy nieczynny 11 i 16 pazdziernika /visa service closed 11 and 16 october

W czwartek 11 pazdziernika i we wtorek 16 pazdwiernika dzial wizowy bedzie nieczynny.

The visa service will be closed on Tuesday 11th and Thursday 16th october.

opublikowano 18/09/2018

Haut de page