Zielony Trójkąt Weimarski w Warszawie [fr]

Pan Philippe Martin, nowy minister Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii, przybył 15 lipca do Polski na spotkanie ze swymi odpowiednikami, Panami Marcinem Korolcem (Polska), i Peterem Altmaierem (Niemcy) w ramach spotkania Ministrów Środowiska Trójkąta Weimarskiego, przed nieformalnym zebraniem Rady Europejskiej ds. Środowiska w Wilnie w dniach 16 i 17 lipca br.

Rozmowa ministrów dotyczyła przede wszystkim międzynarodowych negocjacji w sprawie zmian klimatycznych. Omówiono propozycje poszczególnych krajów i Unii Europejskiej w perspektywie konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych, które odbędą się w Warszawie w listopadzie 2013 r. (COP 19), w Limie w 2014 r. i w Paryżu w 2015 r. (COP 21).

Podczas konferencji prasowej trzej ministrowie podkreślili istotną rolę Polski, w stworzeniu podczas konferencji listopadowej podstaw do przyszłej umowy globalnej zobowiązującej wszystkie kraje do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, której podpisanie nastąpi w Paryżu w 2015 r.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez ministrów wspólnego stanowiska dostępny poniżej (po angielsku):

PDF - 84.1 kb
Weimar Triangle Meeting of the Environment Ministers
(PDF - 84.1 kb)

JPEG

JPEG - 39.9 kb
Z lewej do prawej: Pan Philippe Martin, Pan Marcin Korolec i Pan Peter Altmaier

opublikowano 16/07/2013

Haut de page