Zebranie przedstawicieli ośrodków Alliance Française w Polsce [fr]

W dniu 8 marca br. Ambasador Francji w Polsce, Pan Pierre Buhler, gościł na obiedzie kierownictwo ośrodków Alliance Française w Polsce.

JPEG

Miało to miejsce w związku z dwudniowym zebraniem roboczym, które odbyło się w dniach 7 i 8 marca w Ambasadzie Francji, w czasie którego kierownicy polskich ośrodków Alliance Française, przy udziale Sekretarza Generalnego Fundacji Alliance Française w Paryżu, pana Jean-Claude’a Jacqa, obradowali na temat przyszłości tej instytucji. Paryska fundacja pilotuje całą siecią, składającą się z 968 ośrodków Alliance Française na całym świecie.

Po przeprowadzonej restrukturyzacji, w Polsce działa obecnie 6 stowarzyszeń Alliance Française, których statuty zostały zatwierdzone przez fundację Alliance Française; są to ośrodki w następujących miastach: w Katowicach, w Łodzi – Manufaktura, w Lublinie, w Toruniu, w Szczecinie i we Wrocławiu.

W Bydgoszczy i Gdańsku powstają właśnie kolejne stowarzyszenia, które niebawem zostaną zatwierdzone przez Fundację jako « Alliance Française ».

opublikowano 16/04/2013

Haut de page