Zebranie francusko-polskiego komitetu w ramach programu badawczego « Polonium » [fr]

Polska i Francja podpisały 28 maja 2008 r. umowę o współpracy naukowej i technologicznej. Od tamtej pory współpraca jest nadal żywa i dynamiczna i umowa pozostaje w mocy. Francusko-Polski Wspólny Komitet zebrał się 10 stycznia 2014 roku w polskim Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu wybrania projektów naukowych złożonych w ramach Partnerstwa „Polonium” im. Huberta Curiena. Komitet wybrał 22 z 55 projektów naukowych zaproponowanych do realizacji w 2014 roku i przedłużył na następny rok finansowanie 26 projektów z 2013 roku. Ambasada Francji w Polsce wesprze finansowo w 2014 roku w sumie 48 projektów naukowych.

Partnerstwo „Polonium” im. Huberta Curiena jest francusko-polskim programem badawczym, którego celem jest rozwijanie współpracy naukowej i technologicznej na najwyższym poziomie między laboratoriami naukowymi obu krajów, popieranie nowych projektów współpracy i badań młodych badaczy i doktorantów poprzez inicjowanie projektów zmierzających do rozwoju współpracy na poziomie europejskim.

Współpraca partnerska „Polonium” obejmuje wszystkie dziedziny naukowe, również nauki humanistyczne i społeczne. Za cele priorytetowe uznaje się badania wymienione w programie współpracy podpisanym przez Francję i Polskę 29 listopada 2013 roku w Warszawie w obecności Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Republiki Francuskiej, czyli związane z energią (paliwa kopalne, energia odnawialna i atomowa), fizyką nuklearną, zrównoważonym rozwojem, rolnictwem i bezpieczeństwem żywnościowym, astronomią, nanotechnologiami, biotechnologiami, naukami przyrodniczymi, medycyną ze szczególnym uwzględnieniem onkologii, katalizą, technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi.

Projekty przyjęte przez Komitet są finansowane przez rok z możliwością przedłużenia o następny rok i umożliwiają wymianę naukową francuskich i polskich badaczy. W celu wyświetlenia listy 22 nowych projektów, kliknij TUTAJ i listy 26 projektów z 2013 roku, których finansowanie przedłużono na 2014 r, kliknij TUTAJ.

Jak zgłosić swą kandydaturę? Ponieważ programy są wybierane wspólnie przez oba kraje, naukowcy działający w ramach francusko-polskiego partnerstwa winni złożyć podania w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programem w obu krajach. Francuscy badacze znajdą niezbędne informacje na stronie CampusFrance: http://www.campusfrance.org/fr/polonium

Uwaga: projekty na lata 2015-2016 należy składać w okresie 3 marca – 30 maja 2014 r.

Projekty zostaną wybrane podczas następnego spotkania Francusko-Polskiego Komitetu Mieszanego zaplanowanego na piątek 5 grudnia 2014 r.

JPEG - 58 kb
Od lewej do prawej: Philippe Chassaigne (MESR - francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań), Elisabeth Legrand (MESR), Sébastien Reymond (Attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce), Magdalena Bem-Anrzejewska (MNiSW), Magdalena Jasinska (MNiSW)

opublikowano 19/02/2014

Haut de page