Zebranie francuskiej Rady Obrony [fr]

Paryż, dnia 3 września 2014 r.

Komunikat
Rada Obrony w ograniczonym składzie

Prezydent Republiki Francuskiej zwołał dnia 3 września Radę Obrony w ograniczonym składzie, aby dokonać podsumowania obecnej sytuacji w Iraku, rozpatrzyć ogół kroków, które mogą zostać wdrożone w celu zmobilizowania wspólnoty międzynarodowej do zwalczania Państwa Islamskiego oraz zagrożenia, jakie ten ruch stanowi dla całego regionu i poza nim.

W tym celu francuski Prezydent podkreślił znaczenie, jakie miałaby reakcja polityczna, humanitarna, a w razie konieczności również wojskowa, przy poszanowaniu prawa międzynarodowego. Francja zamierza dalej prowadzić ścisłe konsultacje ze wszystkimi partnerami, aby ta reakcja była skoordynowana we wszystkich dziedzinach i okazała się dostosowana do globalnego zagrożenia, które stało się poważne.

Rada zajęła się również przygotowaniami do paryskiej konferencji na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Iraku, której zakres i kalendarium są omawiane w ścisłej współpracy z władzami irackimi.

Ponadto, Rada Obrony dokonała analizy sytuacji na Ukrainie. Sytuacja ta jest poważna. Niedawno prowadzone przez Rosję działania na wschodzie Ukrainy stanowią naruszenie podstaw bezpieczeństwa w Europie. Prezydent Republiki Francuskiej stwierdził, że pomimo rysującej się perspektywy zawieszenia broni, które wymaga jeszcze potwierdzenia i wprowadzenia w życie, warunki konieczne dla zezwolenia przez Francję na dostawę pierwszego okrętu desantowo-dowódczego nie są na dzień dzisiejszy spełnione.

Źródło: Pałac Elizejski, komunikat prasowy po zakończeniu posiedzenia Rady Obrony zwołanej dzisiejszego przedpołudnia przez Prezydenta Republiki Francuskiej

opublikowano 06/02/2015

Haut de page