Zebranie Rady ds. bezpieczeństwa nt. operacji "Sangaris".

Dnia 14 lutego br. Prezydent Republiki Francuskiej zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa w ścisłym gronie.

Rada przypomniała cele operacji wojskowej „Sangaris”: która wraz z afrykańskimi oddziałami MISC [Misji Wsparcia Sił Afrykańskich w Republice Środkowoafrykańskiej] ma za zadanie położyć kres masakrom, zapobiegać zbrodniom wojennym, przywrócić bezpieczeństwo ludności cywilnej. Wszyscy wrogowie pokoju będą zwalczani. Natomiast ci, którzy dopuścili się zbrodni nie pozostaną bezkarni.

Rada wzięła po uwagę apel Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ban Ki Moon’a, nawołujący społeczność międzynarodową do mobilizacji a także decyzję Unii Europejskiej w sprawie operacji wojskowej w Republice Środkowoafrykańskiej.

W odpowiedzi Prezydent Republiki Francuskiej postanowił zwiększyć tymczasowo do 2 000 liczbę francuskich żołnierzy rozmieszczonych w Republice Środkowoafrykańskiej. Na miejsce wysłanych zostanie dodatkowo 400 francuskich żołnierzy, którzy następnie wezmą udział w wojskowej operacji Unii Europejskiej.

Francja wzywa społeczność międzynarodową do większej solidarności z Republiką Środkowoafrykańską. Zwraca się do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych o przyspieszenie rozmieszczenia misji EUFOR, w tym Europejskich Sił Żandarmerii. Z zadowoleniem przyjmuje mobilizację afrykańskich państw uczestniczących w MISC i pragnie, by większe wsparcie zostało udzielone misji afrykańskiej, co pozwoli jej być bardziej mobilną.

Francja wzywa także społeczność międzynarodową do podjęcia pilnych działań humanitarnych w Republice Środkowoafrykańskiej. Solidarność jest naszym nadrzędnym obowiązkiem.

opublikowano 18/02/2014

Haut de page