Zamachy w Paryżu: Informacje dla podróżnych.

Kontrola na granicy: Prezydent Francji zarządził natychmiastowe wprowadzenie systematycznej kontroli na przejściach granicznych terytorium Francji.

Kontrole te przeprowadzane są na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, morskich i na lotniskach.

Lotniska działają normalnie.

Połączenia lotnicze i kolejowe są utrzymane.

Na przejściu granicznym każdy obywatel kraju Unii Europejskiej winien okazać krajowy dokument tożsamości lub paszport z ważnym terminem ważności.

Obywatele państw trzecich winni okazać krajowy dokument uprawniający do przebywania na terenie strefy Schengen wraz z paszportem, albo paszport z wizą Schengen uprawniającą do przemieszczenia się na terenie strefy Schengen.

Uruchomiony został numer alarmowy: 0800 40 60 05 (działający jedynie na obszarze Francji).

Władze Paryża uruchomiły następujący numer informacyjny: +33 1 45 50 34 80

Użyteczne linki (po francusku): www.diplomatie.gouv.fr et www.paris.fr

opublikowano 24/11/2015

Haut de page