« Zacieśniona współpraca francusko-polska », dodatek Rzeczpospolitej o energii z 23 marca 2010 r.

« Zacieśniona współpraca francusko-polska »

François Barry Delongchamps, Ambasador Francji w Polsce
 [1]

Od momentu ogłoszenia przez premiera Donalda Tuska „Programu rozwoju cywilnej energetyki jądrowej do 2020 roku”, sytuacja uległa pozytywnym zmianom. Ze względu na krótką perspektywę czasową, pani Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu do spraw energetyki jądrowej, i grupa PGE – za pośrednictwem spółki Energia Jądrowa – zainicjowały ekspertyzy i rozpoczęły niezbędne reformy.

Francja jest gotowa udzielić Polsce pełnej pomocy na każdym etapie tych działań, kiedy tylko jej umiejętności w tej dziedzinie okażą się użyteczne. Podczas szczytu francusko-polskiego, który odbył się 5 listopada 2009 roku, prezydent Sarkozy i premier Tusk określili tę współpracę jako modelowa.

Francja prowadzi w latach 2009-2010 program szkoleń przeznaczony dla polskich wykładowców uniwersyteckich. Potrzeby Polski w tej dziedzinie są znaczne i Francja jest oczywiście gotowa zaproponować polskim ekspertom wszystkie niezbędne szkolenia w nadchodzących latach.

Komisariat ds. energii atomowej (CEA) ze strony francuskiej oraz PAN i sześć instytutów badawczych, zajmujących się problematyka jądrowa, ze strony polskiej zawarły dwie umowy. Ta współpraca naukowa pozwoli na wdrożenie wspólnych programów badawczych w dziedzinie energetyki nuklearnej, ale także w innych sektorach.
Również przemysłowcy francuscy i polscy zainteresowani tą dziedziną dają dowody dużego zaangażowania. PGE i EDF podpisały w listopadzie 2009 r. memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie energii jądrowej.

W dniach 8 i 9 marca 2010 roku przedstawiciele Polski uczestniczyli wraz z przedstawicielami ponad 70 krajów w międzynarodowej konferencji o cywilnej energetyce jądrowej zorganizowanej przez Francję, w Paryżu, z udziałem OECD/NEA i we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Z tej okazji pan Nicolas Sarkozy, prezydent Republiki Francuskiej, przypomniał, że Francja wdrożyła wraz z innymi partnerami wielki projekt ITER w dziedzinie fuzji jądrowej, dysponuje obecnie 58 reaktorami i zaangażowała się w budowę dwóch Europejskich Reaktorów Ciśnieniowych trzeciej generacji EPR, jest gotowa podzielić się swym doświadczeniem z wszystkimi, którzy pragną rozwijać programy cywilnej energetyki jądrowej. Nie mówimy „Tylko atom”. Mówimy: „Potrzebujemy i cywilnej energetyki jądrowej i energii odnawialnej”.

Obie metody są nam niezbędne, jeżeli pragniemy ochronić Ziemię i znaleźć dodatkową energię niezbędną do zapewnienia wzrostu i rozwoju gospodarczego.

[1Artykuł opublikowany w dodatku „Infrastruktura: Środowisko-Energetyka Jądrowa II” do „Rzeczpospolitej” z 23 marca 2010 r.

opublikowano 28/01/2011

Haut de page