XXI Konferencja Ambasadorów Francji zagranicą [fr]

XXI Konferencja Ambasadorów – 27-29 sierpnia 2013 r.
Oświadczenie rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji

Wiodącym tematem XXI Konferencji Ambasadorów będzie “Francja, potęga wpływu”. Ambasadorzy będą dyskutować o wszystkich aspektach międzynarodowej działalności Francji w świecie wstrząsanym kryzysami: o zarządzaniu kryzysami, o potrzebie określenia strategii rozwoju, lepszej regulacji procesów globalizacji, wzięcia pod uwagę rosnącego znaczenia krajów rynków wschodzących.

Konferencja, która zostanie zainaugurowana przez Prezydenta Republiki Francuskiej, będzie okazją do podkreślenia szczególnej roli Ministerstwa Spraw Zagranicznych w koordynowaniu polityki zagranicznej Francji. Premier i czternastu ministrów wezmą osobiscie udział w pracach Konferencji.

Chcąc nadal odgrywać istotną role w świecie i potwierdzić swą pozycję jako “potęgi wpływu”, Francja musi wykorzystać wszystkie atuty: swą gospodarkę - piątą na świecie; atrakcyjność swego terytorium dla inwestorów i turystów; swe przodujące sektory przemysłowe – przemysł lotniczy, atomowy, produktów luksusowych i rolno-spożywczy; swą obecność na oceanach świata dzięki kontrolowaniu drugiej przestrzeni morskiej na świecie; swą sieć dyplomatyczną; swe instrumenty wojskowe; swą pozycję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i konstrukcji europejskiej; szczególny głos, który rozbrzmiewa w jej kulturze, języku i wartościach, które wyznaje.

Dyplomacja ekonomiczna pozostaje priorytetem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przyczynia się do realizacji ambicji naszego kraju pragnącego poprawić swą sytuację ekonomiczną i zwiększyć konkurencyjność. Kwestie te zostaną poruszone podczas sesji plenarnej i wielu obrad tematycznych poświęconych turystyce, energii i przemysłowi rolno-spożywczemu. Francuscy i zagraniczni ambasadorzy zwiedzą także fabrykę Airbusa w Tuluzie.

Dyplomacja kulturalna i działania na rzecz popularyzacji języka francuskiego należą do szczególnego sposobu promowaniu naszego kraju. Zostaną one omówione podczas sesji plenarnej i podczas dwóch obrad tematycznych poświęconych frankofonii ekonomicznej i nauczaniu języka francuskiego zagranicą.

Dyplomacja na rzecz rozwoju i dyplomacja ekologiczna są szczególnie ważne w perspektywie 2015 roku, kiedy to podejmowane będą ważne decyzje na poziomie światowym. Dwa okrągłe stoły zostaną poświęcone przyszłości dyplomacji na rzecz rozwoju i kalendarzowi wydarzeń zwiazanych z ochroną środowiska.

Wkład samorządów terytorialnych w zwiększenie roli Francji w świecie zostanie omówiony przy okrągłym stole poświęconym zagranicznym działaniom samorządów lokalnych.

“Potęga wpływu” pozwala również na lepszą walkę z kryzysami. Dwa okrągłe stoły będą poświęcone kryzysom na Środkowym Wschodzie i w regionie Sahelu.

Powstała nowa biała księga na temat obrony i bezpieczerństwa narodowego, a Rada Europejska będzie debatowała w grudniu o “Europie obrony”. Rola Unii Europejskiej w zarządzaniu kryzysami zostanie omówiona w obecności Pani Emmy Bonino i Pana Radosława Sikorskiego, Ministrów Spraw Zagranicznych Włoch i Polski.

Europejski wymiar naszych działań zagranicznych zostanie zaakcentowany dzięki obecności Komisarz europejskiej, Pani Connie Hedegaard, na sesji poświęconej klimatowi i środowisku. Odbędzie się również sesja poświęcona strategii rozwoju i solidarnej integracji, którą Francja promuje u siebie i na świecie.

Konferencja Ambasadorów poświęci jedno spotkanie problemom modernizacji ministerstwa i racjonalizacji działań dyplomatycznych w warunkach ograniczonego budżetu. Szczególnym tematem będzie bezpieczeństwo francuskich obywateli mieszkających zagranicą.

XXI Konferencja Ambasadorów Francji zagranicą rozpoczęła się 27 sierpnia i potrwa 2 dni. Rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawił dziennikarzom tematy konferencji oraz program spotkań. W tym roku udział w konferencji wezmą Pani Emma Bonino i Pan Radosław Sikorskiego, Ministrowie Spraw Zagranicznych Włoch i Polski.

Program XXI Konferencja Ambasadorów
www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du/conference-des-ambassadeurs/article/xxie-conference-des-ambassadeurs#sommaire_2

opublikowano 29/08/2013

Haut de page