Wzmocnić atrakcyjność i siłę oddziaływania Francji [fr]

Francja jest najczęściej wybieranym kierunkiem turystycznym na świecie. W 2013 roku odwiedziło ją 87,4 milionów zagranicznych turystów, co sprawia, że turystyka stanowi kluczowy sektor francuskiej gospodarki. Wytwarza ona ponad 7% PKB i zapewnia zatrudnienie dwóm milionom osób, których praca jest bezpośrednio lub pośrednio związana z tym sektorem. Według Ministra Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego należy dążyć do tego, by do 2020 roku liczba zagranicznych turystów wzrosła do stu milionów rocznie.

Pod względem dochodów z turystyki, które wynoszą ponad 42 miliardy euro rocznie, Francja zajmuje trzecie miejsce w świecie. Aby osiągnąć jeszcze większe zyski, Francja pragnie dalej wzmacniać i poszerzać swoją ofertę turystyczną.

Sektor turystyczny musi również przygotować się do stawienia czoła konkurencji innych krajów i wykorzystać rozwój światowej turystyki. Liczba wyjazdów turystycznych ma się podwoić w ciągu następnych 20 lat, co znaczy, że liczba turystów wyjeżdżających corocznie zagranicę wzrośnie z obecnych 980 milionów do 1,8 miliarda w 2030 roku.

Minister Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego dąży do realizacji tych celów poprzez wzmocnienie atrakcyjności i oddziaływania kulturalnego Francji.

opublikowano 01/09/2015

Haut de page