Wywiad Ambasadora dla Monitora Rynku Energii (12-19 lipca 2013)

Współpraca przebiega na kilku poziomach – wywiad z Ambasadorem Francji w „Monitorze Rynku Energii” o energii jądrowej, smart meteringu i francuskich inwestycjach energetycznych w Polsce.

Francja znajduje się w trójce największych inwestorów w Polsce. Jakie Pan Ambasador widzi perspektywy współpracy naszych krajów w zakresie energetyki i przemysłu?

Współpraca przebiega na kilku poziomach – po pierwsze obecna działalność w Polsce dużych graczy – naszego narodowego producenta energii, czyli EdF, który jest trzecim największym producentem energii w Polsce, GdF Suez czy Dalkii. EdF inwestuje obecnie w modernizację czterech bloków w swojej elektrowni w Rybniku. GdF jest największym producentem energii ze źródeł odnawialnych, ostatnio otworzył największy na świecie blok w całości zasilany biomasą – Połaniec, posiada także farmy wiatrowe. Drugim poziomem jest współpraca w dziedzinie energii jądrowej. Inne pole to zwiększanie efektywności energetycznej i obniżanie poziomu energochłonności sektora przemysłowego w Polsce.

Jak Francja ocenia decyzję Parlamentu Europejskiego w sprawie backloadingu i jej wpływ na konkurencyjność europejskiego przemysłu?

Backloading zapewnia odpowiedni poziom cen uprawnień do emisji, co ma spowodować zachęcenie firm do inwestycji w rozwiązania niskoemisyjne. Spadek cen uprawnień do emisji uniemożliwiał osiągnięcie celów klimatycznych. Przyszłość – w zakresie obniżenia poziomu emisji CO2 oraz budowania nowoczesnego przemysłu w Europie – należy w dużej mierze do zielonych technologii.

Jakie elementy francuskiej polityki energetycznej Polska może obecnie wykorzystać?

Nasz miks energetyczny kształtował się pod wpływem kryzysu paliwowego – budowa 58 reaktorów jądrowych była odpowiedzią na ten kryzys. Dziś 75% energii elektrycznej we Francji pochodzi z elektrowni jądrowych, dzięki którym ceny energii są relatywnie niskie. Natomiast niska cena stanowi jeden z czynników świadczących o konkurencyjności francuskiej gospodarki. Energia jądrowa zapewnia nam daleko idącą niezależność energetyczną. Zdywersyfikowaliśmy również źródła importu gazu opierając się na czterech głównych dostawcach. Polska może także skorzystać z naszego doświadczenia w zakresie smart meteringu. Po udanym programie pilotażowym w Lyonie, obecnie na terenie całego kraju zostanie zainstalowanych 35 milionów supernowoczesnych liczników energii elektrycznej.

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce będzie jednak trudna.

Tak, ale jest możliwa i polski rząd, jeśli dobrze rozumiem, podjął już w tej kwestii decyzję kilka lat temu. Oczywiście sam sektor energetyczny nie poradzi sobie z budową elektrowni jądrowej. Jest to bardzo złożony proces, jednak Polska ma partnerów doświadczonych w budowie elektrowni jądrowych, zapewnieniu paliwa jądrowego, procedurach bezpieczeństwa oraz recyklingu odpadów nuklearnych, którzy od kilku dekad obsługują kilkadziesiąt reaktorów.

Rozmawiali: Mateusz Kędzierski, Leo Turno

Monitor Rynku Energii nr 1 (12-19 lipca 2013)

opublikowano 23/07/2013

Haut de page