Wywiad Ambasadora nt. projektu ECO-MIASTO dla dodatku tematycznego "Inteligentne Miasto" dystrybuowanego wraz z "Rzeczpospolitą" w dniu 20 czerwca 2013 [fr]

Wywiad Ambasadora nt. projektu ECO-MIASTO
dla dodatku tematycznego "Inteligentne Miasto"
dystrybuowanego wraz z "Rzeczpospolitą"
w dniu 20 czerwca 2013

Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w Polsce ma miejsce dopiero od kilku lat. Jakie pomysły na zarażanie tą ideą, które sprawdziły się w innych krajach, można wprowadzić w Polsce? }

Zrównoważony rozwój to koncepcja zdefiniowana przed dwudziestu laty w raporcie Brundtlanda. Jednak sposób realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju uwarunkowany jest lokalną specyfiką. Nie ma gotowych rozwiązań, jej wprowadzenie zależy od położenia geograficznego, poziomu rozwoju, wreszcie od samych mieszkańców, którzy zgadzają się lub nie na przyjęcie różnych wzorców zachowań. I właśnie na tym polega sedno konkursu ECO-MIASTO. Promując ten projekt nasza Ambasada działa na rzecz kształtowania społeczeństwa proekologicznego prezentując udane inicjatywy obywatelskie czy samorządowe i propaguje takie działania w całej Polsce.

Dlaczego Ambasada Francuska angażuje się w tego typu projekty? }

Aby wspierać polskie miasta w zrównoważonym rozwoju od wielu lat organizujemy seminaria, na których eksperci francuscy i polscy dyskutują o tym co należy zrobić aby ulepszyć, na przykład, gospodarkę odpadami komunalnymi czy zagospodarowanie przestrzenne. ECO-MIASTO nadaje nowy wymiar tej wieloletniej współpracy. Jury konkursu wyróżni polskie miasta najbardziej zaangażowane w działania na rzecz mobilności zrównoważonej i budownictwa ekologicznego. Stworzyliśmy też specjalną stronę internetową eco-miasto.pl, która ma być platformą wymiany i promowania dobrych praktyk stosowanych w Polsce przez samorządy lokalne czy obywateli. Także dzięki konkursowi ECO-MIASTO docenione zostaną działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, szkoły oraz francuskie przedsiębiorstwa wspólnie z Ambasadą. Nasze codzienne wybory pokazują, że wszyscy, indywidualnie i zbiorowo, jesteśmy odpowiedzialni za środowisko.

Jak wyobraża sobie Pan Ambasador Eco-Miasto? Które miasta wskazałby Pan jako przykład? }

Nie istnieje jeden model ekologicznego miasta. Powiedziałbym, że każde polskie miasto, które ulepsza swój transport publiczny czy gospodarkę odpadami komunalnymi, podejmuje działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii, zasługuje na takie samo uznanie jak inne europejskie miasta, które są nazywane „ekologicznymi” i stawiane za przykład. Cieszę, że jesienią tego roku nagrodzę polskie samorządy, które działają na rzecz dobra społeczności lokalnej.

JPEG - 58 kb
Cały dodatek tematyczny „Inteligentne Miasto” dystrybuowany wraz z „Rzeczpospolitą” w dniu 20 czerwca 2013r.

opublikowano 20/06/2013

Haut de page