Wystawa poświęcona generałowi Pierre’owi Bontemps [fr]

We wtorek 12 kwietnia w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbyła się inauguracja wystawy poświęconej generałowi Pierre’owi Bontemps (1777-1840). Ambasadę Francji reprezentował na tej uroczystości attaché obrony, pułkownik Roland Delawarde.

Wystawa ta, urządzona w mieście, w którym generał Bontemps został pochowany, przedstawia jego życie i pamiątki z jego pobytu w Polsce, świadczące o roli, jaką odegrał w dziejach tego kraju, który szczególnie sobie upodobał.
Urodził się w roku 1777 w Paryżu, brał udział w niektórych wielkich bitwach tamtych czasów, wyróżniając się odwagą, a nawet brawurą. Był oficerem artylerii, a po wyprawie Napoleona na Moskwę postanowił pozostać w Polsce. Podczas powstania listopadowego w 1830 roku dołączył do sił polskich, biorąc udział w walkach o niepodległość Polski.

W wygłoszonym przemówieniu, jak i w udzielonych wywiadach, pułkownik Delawarde wspominał między innymi o dziedzinach, w których rozwija się polsko-francuska współpraca wojskowa i przypominał silne więzi łączące oba kraje, do czego przyczynił się w szczególności generał Bontemps.

opublikowano 18/08/2016

Haut de page