Wystawa nt. Błękitnej Armii Gen. Hallera we Francji [fr]

8 czerwca 2017 r. Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy zainaugurował w towarzystwie Wojciecha Kolarskiego, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzialnego za politykę historyczną, wystawę zatytułowaną „Błękitna Armia Hallera we Francji. Utworzenie niezależnej Polskiej Armii 4 czerwca 1917”.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG - 146.8 kb
Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy zainaugurował w towarzystwie Wojciecha Kolarskiego, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP wystawę „Błękitna Armia Hallera we Francji. Utworzenie niezależnej Polskiej Armii 4 czerwca 1917”.

JPEG

JPEG - 132.7 kb
Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy z Marią Barbarą Haller de Hallenburg – Illg, wnuczką stryjeczną generała Hallera

Organizatorami wystawy są Ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce przy wsparciu francuskiej Misji na rzecz obchodów stulecia pierwszej wojny światowej, Archiwów dokumentacji audiowizualnej francuskiego resortu obrony (ECPAD) oraz Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego.

JPEG

JPEG

JPEG

Wystawę można oglądać na ogrodzeniu ambasady od strony ulic Pięknej i Jazdów do końca lata. Następnie będzie eksponowana w innych polskich miastach.

Tło historyczne:
Dnia 4 czerwca 1917 roku prezydent Francji Raymond Poincaré podpisał dekret, na mocy którego utworzono „we Francji na czas trwania wojny armię polską autonomiczną, poddaną pod rozkazy naczelnego dowództwa francuskiego, a walczącą pod sztandarem polskim” (por. artykuł 1 dekretu).
W następnych dniach zgłaszający się polscy wolontariusze żyjący we Francji, a potem również przybywający ze sprzymierzonych krajów, kierowani byli do obozu w Sillé-le-Guillaume, nieopodal miasta Le Mans.
Mając świadomość doniosłości tej politycznej decyzji, francuskie naczelne dowództwo oddelegowało do polskich oddziałów fotografa wojskowej agencji fotograficznej. Jego zadanie polegało na dokumentowaniu i uświadamianiu nie tylko francuskim czytelnikom i sojusznikom Francji z Ententy, ale także jej wrogom z przymierza państw centralnych (Cesarstwa Niemieckiego, Monarchii Austro-Węgierskiej, Carstwa Bułgarii i Imperium Osmańskiego), tego wszystkiego, co działo się w szeregach Armii Polskiej we Francji. Armia ta zwana też była Błękitną Armią przez nawiązanie do barwy francuskich mundurów, w które była wyposażona, albo Armią Hallera od nazwiska polskiego generała, który objął nad nią dowództwo.
Sto lat później pamięć o tamtych wydarzeniach zapisana jest na około pięciuset kliszach, które zachowały się we francuskich archiwach. Spośród nich wybrano około dwudziestu, które są prezentowane na wystawie przygotowanej przez Ambasadę Francji w Polsce. Przedstawiają one niektóre obrazy z obecności Armii Polskiej we Francji w latach 1917-1919: twarze młodych ochotników, sceny z ich codziennego życia, szkolenie wojskowe, a także kontakty z francuską ludnością aż do czasu wyjazdu Armii Hallera do Polski.
Zdjęcia te stanowią swego rodzaju ilustrację do słów jednego z członków Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, Erazma Piltza: „[ten dekret jest] pierwszym konkretnym i pozytywnym oficjalnym krokiem ku urzeczywistnieniu państwa polskiego”.

JPEG
JPEG
JPEG

opublikowano 31/07/2018

Haut de page