Wystąpienie Ministra Obrony Francji na Westerplatte

Jean-Yves Le Drian,
Minister Obrony
Wystąpienie na debacie
« Integracja europejska. Lekcja wyciągnięta z II wojny światowej i jej współczesne znaczenie. »
Gdańsk, 7 maja 2015

(Jedynie wersja wygłoszona jest obowiązująca)Szanowni Państwo,

Na początku chciałbym powiedzieć, że czuję się zaszczycony mogąc zabrać głos, w imieniu Francji i Prezydenta Republiki Francuskiej, z okazji obchodów 70. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej, tutaj w Gdańsku.

Polska została rzucona wprost w otchłań tej tragicznej wojny. Siedemdziesiąt lat później, nie bez wzruszenia a z podziwem dla narodu polskiego, patrzymy jak Polska zajmuje należne jej miejsce w europejskim projekcie. Podobnie jak francusko-niemiecka współpraca dwustronna, jest ona symbolem tej Europy, wczoraj rozdartej, prowadzącej wewnętrzną wojnę, a dzisiaj żyjącej w pokoju, zjednoczonej wokół wspólnych wartości.

Sukces Europy polega na umiejętnym przekształceniu woli pojednania europejskich narodów we wspólny dobrobyt. Polska i jej dynamizm gospodarczy stanowią doskonały tego przykład. To także, wychodząc od wizji ojców założycieli, umiejętne rozwinięcie wyjątkowego modelu demokratycznej integracji, gdzie granice, zamiast dzielić, łączą nasze kraje.

Ten model europejski przezwyciężył podziały, które nastąpiły po drugiej wojnie światowej. Położył kres dyktaturom w Europie, doprowadził do zjednoczenia Niemiec, dał początek procesowi rozszerzenia poprzez akcesję dawnych krajów bloku socjalistycznego, które przeprowadziły demokratyczne przemiany. Pozwoliło to naszemu kontynentowi odzyskać jedność, której został pozbawiony przez totalitarne reżimy i zimną wojnę.

Ale dzisiaj, gdy w naszym świecie znowu pojawiły się zagrożenia, o których sądziliśmy, że należą do przeszłości, Europa staje w obliczu nowych wyzwań.

Na południu, terroryzm rozwijający się w niektórych upadłych państwach stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pokoju naszych społeczeństw, dla życia naszych współobywateli. Zamachy przeprowadzone w Paryżu czy Kopenhadze pokazały, w jakim stopniu bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne są ze sobą powiązane. Jednocześnie, niepokoje na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego powodują napływ imigrantów, niestety zbyt często towarzyszą temu ludzkie dramaty. W obliczu tej sytuacji, Europa musi być solidarna i zjednoczona a także musi współpracować z wszystkimi zainteresowanymi krajami.

Natomiast na wschodzie naszego kontynentu, sposób w jaki Rosja naruszyła normy prawa międzynarodowego dokonując aneksji Krymu oraz podsycając nastroje separatystyczne na Ukrainie, stanowi bezprecedensowe wyzwanie od czasu drugiej wojny światowej. Powrót wojny na nasz kontynent, u bram Unii Europejskiej, jest perspektywą niemożliwą do zaakceptowania.

W tym kontekście, który przypomina nam, przy okazji tych rocznicowych uroczystości, że pokój nie jest zdobyty raz na zawsze, że trzeba go nieustannie bronić, Francja cieszy się, że może liczyć na Polskę, jako jednego ze swoich najbardziej wiarygodnych partnerów w dziedzinie obrony. Format zwany „weimarskim”, który łączy nasze dwa kraje z Niemcami, wydaje się bardziej niż kiedykolwiek najlepszą platformą do podejmowania działań mobilizujących wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz sojuszników w ramach NATO.

Szanowni Państwo,
Przez ostatnie siedemdziesiąt lat, świat, a przede wszystkim Europa, znacznie się zmieniły. Zagrożenia, chociaż dzisiaj mają inne oblicze, pozostały niezmienne, są nimi: nietolerancja, rasizm, fanatyzm, barbarzyństwo.

Europa, którą zbudowali nasi ojcowie, Europa oparta na pokoju i dobrobycie, musi dzisiaj skutecznie bronić się przed tymi zagrożeniami, ale także musi nieść przesłanie pokoju światu wstrząsanemu przez niepokoje, a zwłaszcza podejmować działania zmierzające do rozwiązania regionalnych kryzysów. Jest to wyzwanie, które stoi przed nami. Francja jest zdecydowana podjąć to wyzwanie, razem z Polską i wszystkimi państwami Unii Europejskiej czy NATO, które mają zbliżone stanowiska w kwestiach bezpieczeństwa.

To za tę cenę Europa będzie mogła nadal realizować projekt, którego jest doskonałym symbolem od pierwszych lat po zakończeniu drugiej wojny światowej, a mianowicie ustanowienia przestrzeni prawa, pokoju, solidarności i postępu gospodarczego otwartej na świat.

opublikowano 12/05/2015

Haut de page