Wysokie francuskie odznaczenia dla trzech Polaków (22 lipca 2014r.) [fr]

W dn. 22 lipca 2014 r. w rezydencji Ambasadora odbyła się uroczystość, podczas której Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler wręczył wysokie francuskie odznaczenia trzem wybitnym polskim osobistościom.

JPEG - 182.7 kb
Wysokie francuskie odznaczenia dla trzech Polaków (22 lipca 2014r.)

Pan Sebastian Filipek-Kaźmierczak, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej ESA 3 w Paryżu, absolwent podyplomowych studiów na bydgoskiej Akademii Techniczno-Rolniczej, ekspert w dziedzinie rolnictwa, były Sekretarz Stanu polskiego ministerstwa Rolnictwa, świetnie znający język francuski oraz branżę hodowli bydła we Francji, otrzymał z rąk Ambasadora order za Zasługi dla Rolnictwa w randze kawalera.

JPEG

JPEG

Pan Andrzej Grzyb, absolwent poznańskiej Akademii Rolniczej i Wyższej Szkoły Bankowej, również w Poznaniu, były poseł PSL do Sejmu RP przez kilka kolejnych mandatów, między innymi były przewodniczący komisji sejmowej do spraw Integracji Europejskiej, a potem spraw Unii Europejskiej, a także członek sejmowej komisji Spraw Zagranicznych, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, powtórnie wybrany w maju 2014 roku, od zawsze zaangażowany w obronę praw człowieka, został przez Ambasadora odznaczony orderem Legii Honorowej w randze kawalera.

JPEG

JPEG

Na koniec pana Marka Ziółkowskiego, doktora habilitowanego z socjologii, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk Szkoły oraz Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, byłego dziekana wydziału nauk humanistycznych i społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, byłego – przez osiem lat – konsula honorowego Francji w Poznaniu, senatora, byłego wiceprzewodniczącego Grupy Polsko-Francuskiej, członka Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, a obecnie przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, świetnie znającego język francuski, Ambasador odznaczył orderem Legii Honorowej w randze oficera.

JPEG

JPEG

- Przemówienie Ambasadora

opublikowano 22/07/2014

Haut de page