Wyróżnienie dla francuskich firm za projekt „Accordeon samodzielności” [fr]

12 marca 2013 r. podczas uroczystości w Rezydencji Ambasadora Francji wyróżnionych zostało sześć dużych firm francuskich działających w Polsce: Dalkia, Gefco, Norauto, Orbis, L’Oréal oraz Sodexo. W obecności pana Władysława Kosiniak-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Sekretarz Stanu i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler złożył podziękowania dyrektorom tych firm za ich zaangażowanie w działalność społeczną, zwłaszcza w wyjątkowy program integracji zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanego « Accordeon samodzielności » oraz wręczył im stosowne dyplomy.

JPEG

„Accordeon samodzielności”, to nazwa projektu, który powstał w 2008 roku z inicjatywy Fundacji Accor realizującej liczne projekty w 35 krajach (stąd właśnie to „Accor” w grze słów zawartej w nazwie projektu). W Polsce projekt ten jest realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Projekt zapewnia grupie młodych osób w trudnej sytuacji życiowej perspektywy na przyszłość dzięki szkoleniom zawodowym, prowadzonym w firmach o najwyższej renomie, umożliwiając im lepszy start w życiu zawodowym. W tym roku odbywa się pierwsza polska edycja projektu. Obie fundacje oraz wymienione firmy nawiązały współpracę aby zapewnić staże dla dwudziestki młodych ludzi w sześciu renomowanych firmach, ucząc ich w ten sposób zawodu.

Uwieńczona powodzeniem realizacja tego przedsięwzięcia dowodzi społecznej odpowiedzialności francuskich firm działających w Polsce i ich zaangażowania na rzecz integracji społecznej i zawodowej. W przemówieniu, w którym podkreślił zdecydowane poparcie dla projektu „Accordeon samodzielności”, Ambasador Francji przypomniał, że kształcenie zawodowe jest zarówno we Francji, jak i w Polsce najlepszym orężem w walce z bezrobociem młodzieży.

Aby przeczytać przemówienie Ambasadora, kliknij TUTAJ

JPEG

opublikowano 16/04/2013

Haut de page