Wykład dyrektora departamentu ds. Afryki francuskiego MSZ w Warszawie [fr]

Dyrektor departamentu do spraw Afryki i Oceanu Indyjskiego we francuskim ministerstwie Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego, pan Jean-Christophe Belliard, przyjechał 17 kwietnia br., na zaproszenie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), który organizował tego dnia debatę panelową na temat: „Afryka w poszukiwaniu pokoju i bezpieczeństwa: Wyzwania stojące przed UE i Polską”.

M. Jean-Christophe Belliard à la conférence « la sécurité et la paix en Afrique comme défi pour l'Union européenne et pour la Pologne » organisée par le PISM - JPEG

Konferencja ta odbyła się przy wsparciu ze strony Ambasady Francji w Polsce oraz Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich (OKFiSF) Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz p. Belliarda wśród panelistów znaleźli się : wicedyrektor do spraw Afryki i Bliskiego Wschodu polskiego MSZ Margareta Kassangana-Jakubowska, wicedyrektor do spraw Afryki w niemieckim MSZ Matthias Veltin oraz specjalny wysłannik belgijskiego MSZ do regionu Wielkich Jezior, ambasador Frank De Coninck.

JPEG

W związku zaangażowaniem Francji w operacje stabilizacyjne i poprawy bezpieczeństwa prowadzone z Unią Europejską w Mali (misja szkoleniowa EUTM) oraz w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR-RCA), debata pozwoliła uwrażliwić publiczność na kwestie bezpieczeństwa w regionie subsaharyjskim, a także na bezpośrednie następstwa poziomu bezpieczeństwa i stabilności w Afryce dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pan Belliard zaprezentował główne kierunki francuskiej dyplomacji na kontynencie afrykańskim, wyjaśnił zadania i cele operacji Serval (w Mali) i Sangaris (w Republice Środkowoafrykańskiej), ukazał również istotne znaczenie stabilizacji politycznej i gospodarczej na bogatym w zasoby naturalne i ludzkie kontynencie afrykańskim dla Unii Europejskiej.

opublikowano 16/05/2014

Haut de page