Wykład Attaché Obrony w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu [fr]

Pułkownik Roland Delawarde, Attaché Obrony Ambasady Francji w Polsce, gościł 4 lutego 2015 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Attaché Obrony przedstawił polskim oficerom, studentom Szkoły, wśród których było pięciu francuskich oficerów Wyższej Szkoły Międzyarmijnej (Ecole Militaire Interarmes – EMIA) odbywających staż w WSOWL, francuskie interwencje wojskowe w Afryce na przykładzie operacji „Serval” w Mali i „Barkhane” w pasie sahelsko-saharyjskim, a następnie omówił wojskową współpracę między naszymi krajami. Po wykładzie odpowiedział na pytania zadane przez elewów WSOWL.

JPEG

Attaché Obrony uczestniczył następnie w prezentacji uniwersyteckiego projektu „Erasmus+” przez pułkownika Marka Kulczyckiego, wicerektora WSOWL.

JPEG

opublikowano 06/02/2015

Haut de page