Wykład Ambasadora nt. Francji i Europy w Akademii Leona Koźmińskiego [fr]

W dniu 19 marca Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler wygłosił wykład w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przed audytorium liczącym dziewięćdziesięciu studentów różnych narodowości i ich wykładowców. Wykład ten, który został wygłoszony w języku angielskim, dotyczył „Francuskiej wizji Europy”.
Wydarzenie to miało miejsce w obecności prorektora ds. Współpracy z Zagranicą Grzegorza Mazurka. Wcześniej Ambasador spotkał się z kierownictwem uczelni prezydentem Akademii Andrzejem Koźmińskim i jej rektorem Witoldem Bieleckim.

JPEG - 147.4 kb
Spotkanie Ambasadora z rektorem uczelni Witoldem Bieleckim, prezydentem uczelni Andrzejem Koźmińskim i prorektorem ds. współpracy z zagranicą Grzegorzem Mazurkiem

Po wykładzie nastąpiła bardzo ożywiona dyskusja. Zainteresowani sprawami Europy studenci zadawali Ambasadorowi liczne pytania.

- Wykład Ambasadora

JPEG - 57.6 kb
Wystąpienie Ambasadora przed studentami Akademii Leona Koźmińskiego

JPEG

Warto zaznaczyć, że wśród zawodów, do których predysponują studia na tej uczelni, sprawy europejskie odgrywają wielką rolę; jest to mianowicie renomowana prywatna wyższa uczelnia, oferująca słuchaczom solidne wykształcenie w dziedzinie biznesu i zarządzania przedsiębiorstwami. Dodać jeszcze należy, że powszechnie szanowana Akademia Leona Koźmińskiego wydaje dyplomy w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych do doktoratu włącznie.

opublikowano 16/05/2014

Haut de page