Audrey Azoulay dyrektorem generalnym UNESCO

Przyjmuję z zadowoleniem wybór pani Audrey Azoulay na stanowisko dyrektora generalnego UNESCO. Dla tej instytucji zbiega się to w czasie z koniecznością stawienia czoła wyzwaniom o wręcz historycznej wadze.

Nadeszła chwila, by kraje członkowskie zwarły szeregi wokół projektu, jaki zamierza realizować pani Audrey Azoulay, chcąc by UNESCO skupiło się na najistotniejszych zadaniach: upowszechnianiu wiedzy, promowaniu dobrego jakościowo nauczania dostępnego dla wszystkich, ochronie dziedzictwa ludzkości oraz środowiska naturalnego, pełniejszemu upodmiotowieniu kobiet i dziewcząt. Francja opowiada się za silną i odpowiedzialną współpracą wielostronną, zdolną sprostać wyzwaniom teraźniejszości. Francja pragnie, by UNESCO przyczyniało się do szerzenia pokoju i zrównoważonego rozwoju: te cele stanowią samo sedno zadań, jakie sobie stawia Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Pragnę podziękować pani Irinie Bokowej: umiała sprostać wielu wyzwaniom, które były udziałem UNESCO w okresie ostatnich dwóch kadencji. Chciałbym także wyrazić uznanie dla pozostałych kandydatur na to stanowisko i dla jakości projektów, które prezentowali nasi partnerzy.

opublikowano 26/10/2017

Haut de page