Współpracy z naukowcami francuskimi

A. Umowy dwustronne

A.1 Partenariat strategiczny

Umowa o partenariacie strategicznym została podpisana w maju 2008 pomiędzy Francją a Polską na okres 5 lat. Dotyczy różnych obszarów m.in. spraw naukowych.

Tekst umowy dostępny na stronie : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr

A.2 Umowa o współpracy naukowej i technologicznej

Umowa o Partenariacie strategicznym uzupełniona jest „Umową o współpracy naukowej i technologicznej” uaktualnionej w maju 2008 na okres 5 lat (przedłużana automatycznie co 5 lat).

Obecna umowa zastępuje umowę z 1966 roku, jest ona dość ogólna bez szczegółowego cytowania dziedzin naukowych. Tekst umowy dostępny na stronie : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/

Cele :współpracy naukowej w « parterariacie strategicznym » :
« rozwój wspólnych badań naukowych (§ 9 “Współpraca w dziedzinie kultury i edukacji ») :
- ochrona środowiska, rolnictwo, nanotechnologia, biotechnologia-medycyna w tym onkologia

NB : "w szczególności współpraca naukowa w dziedzinie technologii jądrowej » (§ 2 “Współpraca w dziedzinie energetycznej i ochronie środowiska”) »

A.3 Inne umowy dotyczace współpracy naukowej

W tym też duchu, pewna ilość umów dotyczących współpracy naukowej została podpisana albo będzie podpisana :
- wrzesień 2006 : CNRS & PAN (wszystkie dziedziny)
- wrzesień 2006 : CNRS / IN2P3 & Consortium « COPIN » (fizyka jądrowa i wysokich energii)
- wrzesień 2007 : INRA & Ministère Science et Ens. Sup. MNiSW (agronomia)
- czerwiec 2008 : INCa-CNRS & MNiSW (onkologia)

- listopad 2009: Komisariat ds.energii alternatywnych i energii atomowej, CEA, podpisal 2 umowy o wspolpracy naukowej w listopadzie 2009 z instytutami naukowymi.

  • grupa 6 instytutow badawczych w dziedzinie energii jadrowej, podlegajacych w wiekszosci przypadkow Ministerstwu Gospodarki :
    Instytut Energii Atomowej, IEA POLATOM (Swierk, 30 km od Warszawy), Instytut im. Andrzeja Soltana, Instytut Problemow Jadrowych IPJ (Swierk); Insytut Chemii i Techniki Jadrowej IChTJ (Warszawa); Instytut Fizyki Plazmy i laserowej Mikrosyntezy, (Warszawa); Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ¨CLOR¨" (Warszawa); Instytut Fizyki Jadrowej ¨IFJ PAN¨ Krakow.
  • Z Polska Akademia Nauk PAN, we wszystkich dziedzinach naukowych, ktorymi zajmuje CEA.

- od 1995 : dwustrony programe wymiany naukowej « PHC Polonium » organizowany przez MAEE z udziałem MESR i MNiSW (wszystkie dziedziny).

A.4 Wyniki naukowe

2 naukowców wywodzących się z 2 krajów wspólnie podpisujących jakąś publikacje stwarza nowe relacje, które będą podstawą współpracy.
Analiza wspólnych publikacji, ze wszystkich dziedzin stawia Francję na 3 miejscu za Stanami Zjednoczonymi i Niemcami (zródło : rozdział Pologne OST).

Liczba wspólnych publikacji ekip francuskich i polskich w 2004 to 736 (Stany Zjednoczone : 1290, Niemcy : 1153; Wielka Brytania: 513; Rosja : 460,...).
Wśród wspólnych publikacji francusko-polskich 2/3 to publikacje CNRS, główne kierunki to : fizyka, matematyka i biologia-medycyna.

Jezeli chodzi o mobilność to ze strony CNRS : 662/rocznie na okres średnio 7 dni. Należy rownież pamietać o wyjazdach naukowców reprezentujących inne jednostki naukowo-badawcze i uniwerystety francuskie jak też wyjazdy polskich naukowców.

B. Dzialania wielostronne

Są to projekty europejskie, przede wszysktim projekty zwiazane 7 PCRD na okres 2007-2013.
Ostatnie dostępne statystyki (bilans PCRD na okres 2002-2006) wykazuje :

- 673 projekty badawcze z udziałem strony polskiej 430 ( 66%) udział strony francuskiej.
- Jezeli chodzi o tematyke to : ochrona środowiska, badania kosmiczne, zrownoważony rozwój, zmiany klimatyczne i ekosystemy oraz biologia-medycyna.

Aktualne dane dotyczące 7 PCRD (2007-2013) to 53 MdEUR (G€) w tym 32 G€ na projekty badawcze i 5 G€ na mobilność.

Programy dwustronne dzięki ich możliwością dostosowania się pozwalają 2 ekipom fransuckim i polskim rozpocząć współpracę i ulatwiają mobilność.

Działają one jak « trampolina » w kierunku programów wielostronnych « cieższych » np. Program „Personne /Ludzie/ People” 7 PCRD/7PR/FP7 gdzie konkursy ogłszane są na :
http://cordis.europa.eu

finansuja one mobilność : « wyjazdy i przyjazdy ».

W celu pomocy w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych kraje Unii Europejskiej dysponują « krajowymi punktami kontaktowymi », doradcami dla różnych programów a w szczególności dla programu « People ».
- France "EUROSFAIRE"
- Pologne "KPK"


Różne możliwości współpracy z naukowcami francuskimi

- programy wspólnie zarządzane przez MAEE (PHC Polonium i ECONET).
- programy tematyczne pilotowane przez jednostki badawcze .

NB : równolegle do wszystkich programów i istniejących na nie środków, istnieją srodki na stypendia rządu francuskiego dla studentów – stypendia doktoranckie i wspolne doktoraty. (cf. strona « Stypendia »).

A. Programy wspolnie pilotowane przez MAEE (Polonium i ECONET)

A.1. PHC Polonium : przestawienie

Program Polonium (którego dokładna nazwa brzmi Partenariat Hubert-Curien Polonium, lub krócej PHC Polonium) skierowany jest do 2 ekip badawczych, polskiej i francuskiej, które chciałyby współpracować.

Polonium jest jednym z licznych programów PHC finansowanym i pilotowanym przez MAEE (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich) francuskie i odpowiednie ministerstwa krajów partnerskich (w Polsce jest to MNiSW).

Program polega na pomocy w nawiązaniu współpracy, która w przyszłości może przyąć inne nowsze formy.
W Polonium finansowane są jedynie wyjazdy i przyjazdy : rocznie średnio 5-6 podróży przypada na projekt (francusko-polski) co daje okolo 400 podróży rocznie.
Program dopuszcza wszystkie dziedziny naukowe.
Budżet tego programu wynosi ok. 400 000€/rocznie (50 %strona polska, 50% strona francuska).

Wybór kandydatów dokonywany jest wspólnie przez 2 kraje: około 30 nowych projektów wybieranych jest każdego roku na okres 2 lat.

Informacja :
Lista programow biezacych dostepna 2008-09 :

PDF - 45 kb
Coopération Scientifique 1
(PDF - 45 kb)

i 2009-10:

PDF - 45 kb
Coopération Scientifique 2
(PDF - 45 kb)

A.2. PHC Polonium : nabór kandydatów

Następny konkurs: "PHC Polonium, motorem wymiany francusko-polskiej" lub strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komplet dokumentacji należy złożyć do 30 września 2011r.

A.3. Program ECONET

W celu zainteresowania udziałem ekip z innych części Europy centralnej i wschodniej projektami już istniejącymi w ramach Polonium, MAEE, wprowadziło projekt ECONET.

Funkcjonuje on identycznie jak Polonium.
Piorytet mają projekty z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej.

Na 22 zatwierdzonych na lata 2010 i 2011, 3 dotyczą Francji i Polski (i trzeciego kraju).

Informacja
Lista programow biezacych dostepna 2009-11

PDF - 44.8 kb
Coopération Scientifique 3
(PDF - 44.8 kb)

B. Programy pilotowane przez inne instytucje badawcze

Niezależnie od programów nadzorowanych przez MAEE, istnieje wiele programów badawczych pilotowanych przez instytucje badawcze francuskie i instancje polskie.

B.1 CNRS i PAN

CNRS (Narodowe Centrum Badań Naukowych) stwarza ekipom naukowym wiele możliwości celem rozwijania współpracy międzynarodowej : PICS, LEA, GDRE i GDRi.

Lista programow biezacych dostepna https://dri-dae.cnrs-dir.fr/

B.2 INRA et MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Agronomia to jedna z dziedzin priorytetowych „partenariatu strategicznego francusko-polskiego” podpisanego w maju 2008.
Ogłoszony konkurs na wspólne badania pomiędzy INRA i polskimi instytutami badawczymi w dziedzinie agronomii (poprzez MNiSW) doprowadził do wybrania 4 projektów przez wspólną komisję francusko-polską, która zebrała się w maju 2008 w Paryżu;

Lista programow biezacych dostepna

PDF - 54.5 kb
Coopération Scientifique 5
(PDF - 54.5 kb)

Według zasad umowy INRA-MniSW, przestwiajacej funkcjonowanie tego programu, 4 zespoły polsko-francuskie, otrzymają 150.000 €, każdy na lata 2009 i 2010, jako subwencja bezpośrednia i stypendia doktoranckie i po doktoracie.

Tak więc na okres 2009-2010, suma całkowita wyniesie ok. 600 000€, podzielona pomiędzy 2 stronami, polską (MNiSW) i francuską (INRA).
Dla projektów, które rozpoczeły się na początku 2009, wyniki zostaną ocenione pod koniec 2010. Drugi konkurs będzie miał miejsce pod koniec 2009.

Więcej informacji na temat programów : www.inra.fr

B.3 INCa-CNRS-Inserm i MNiSW

Onkologia znajduje się również wśród priorytetów „partenariatu strategicznego francusko-polskiego” podpisanego w maju 2008.
Konkurs na projekty wspólne pomiędzy MNiSW a CNRS, INCA Narodowy Instytut Onkologii) i INSERM, wyłonił 5 projektów przez wspólną komisję, która zebrała się we wrześniu 2008 w Warszawie.

Lista programow biezacych dostepna

PDF - 55.7 kb
Coopération Scientifique 6
(PDF - 55.7 kb)

Zgodnie z zasadami funkcjonowania tego programu, 5 zspołów otrzyma 1 200 000€ na okres 2009-2011.
Projekty które rozpoczeły się na początku 2009, zostaną ocenione w połowie ich przebiegu, a następnie pod koniec. Możliwe będzie przedłużenie danego projektu, ale to zależało będzie od osiągniętych wyników.
Kordynatorem programu ze strony francuskiej jest pani Urszula Hibner, przedstawiciel naukowy w dziedzinie onkologii w CNRS.

opublikowano 18/07/2017

Haut de page