Współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej: konferencja i nowa wizyta obiektów we Francji

W ramach Międzynarodowego Roku Chemii 2011 oraz Roku Marii Skłodowskiej-Curie, dnia 5 kwietnia br. w Montpellier zorganizowana została konferencja pt. „Chemia na rzecz energii jądrowej jutra”, przy udziale francuskiego Komisariatu Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA).

W konferencji uczestniczyła licząca blisko 50 uczestników (wykładowców, profesorów, studentów) delegacja polska, na czele z Panią Hanną Trojanowską, pełnomocnikiem rządu polskiego ds. energetyki jądrowej.

Pan Bernard Bigot, dyrektor generalny CEA, podkreślił znaczenie partnerstwa w dziedzinie nauki i technologii pomiędzy CEA a partnerami z Polski. Pani Trojanowska potwierdziła w swoim wystąpieniu wolę polskiego rządu dalszej realizacji programu energetyki jądrowej.

Program konferencji: www.nuclearchemistry2011.com (wersje francuska i polska).

JPEG - 33.7 kb
Zwiedzanie reaktora badawczego « Jules Horowitz » w Cadarache. Z lewej do prawej: Pani Sylvie Aniel (CEA), P. Hervé Bernard, Pani Hanna Trojanowska, P. Joël Guidez (CEA), P. Grzegorz Wrochna, P. Maurice Mazière, dyrektor ośrodka CEA w Cadarache

Pani Hanna Trojanowska zwiedziła również, w towarzystwie zastępcy dyrektora generalnego CEA Pana Hervé Bernarda, kilka ośrodków badawczych. W dniu 5 kwietnia udała się do ośrodka w Cadarache, gdzie jego dyrektor Pan Mazière zaprezentował reaktor Cabri przeznaczony do badań nad bezpieczeństwem jądrowym oraz międzynarodowy reaktor badawczy „Jules Horowitz” (RJH). Budowany obecnie RJH odegra znaczącą rolę w dziedzinie badań materiałoznawczych oraz produkcji izotopów dla zastosowań medycznych. Z ośrodkiem w Cadarache nawiązał współpracę polski ośrodek badawczy w Świerku.

opublikowano 15/04/2011

Haut de page